Modern arkivering

Mängden information en organisation måste hantera växer ständigt. Antalet källor informationen kommer ifrån och antalet format som informationen finns lagrad i växer också. I den digitala revolutionens spår, där den tekniska utvecklingen rusar framåt och gör system och mjukvaror föråldrade, är det viktigt att se till att digital information kan bevaras och hållas tillgängligt.

bevara digital information

På Sigma IT arbetar vi med Formpipes Long Term Archive; ett e-arkiv-system konstruerat för att bevara digital information över längre tid. Long-Term Archive är framtaget i nära samarbete med Riksarkivet och är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003). Systemet säkerställer att all arkivering följer lagar och direktiv om hur information får lagras.

Content by Sigma

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

Andreas Hjalmarsson

Vill du veta mer om E-arkiv?

Andreas Hjalmarsson
andreas.hjalmarsson@sigma.se
+46 733 72 37 57

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se