Behovet av IT-kompetens är fortsatt stark

Idag anser sig 8% eller 456 0004 av arbetsföra svenskar jobba inom IT-området. Behovet av resurser är dock större än så. Branschorganisationen IT&Telekomföretagen gör återkommande kartläggningar av kompetensbehovet inom svenskt näringsliv och den senaste kompetensrapporten visar att det år 2022 saknas 70 000 personer inom IT.

I denna undersökning tillfrågas svenska folket om de kan tänka sig att arbeta inom IT&Tech. Det visar sig att hela 17%, motsvarande 969 000 personer, tycker att det verkar intressant. Det är dubbelt så många som anser sig jobba inom IT idag. Så med nästan 1 miljon svenskar som vill arbeta inom området borde det finnas mycket bra förutsättningar för att tillgodose kompetensgapet på 70 000 personer, speciellt när undersökningen visar att 397 000 (41%) kan tänka sig att utbilda sig i ett år eller mer. Men det är självklart ingen ”easy-fix” utan kräver en stor samhällsinsats likt den vi såg när till exempel varvs- och tekoindustrin ställde om. Eller när PC-reformen infördes 1998 vilket ledde till en nationell kunskapsökning. Det behövs en strukturändring och en kompetensomställning där både politiken, det offentliga och näringslivet samverkar.

Åsa Zetterlund, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen ger sin åsikt.

Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på IT&Techföretagen

  "Den här undersökningen visar tydligt att det finns ett stort intresse för att jobba inom den digitala sektorn samtidigt som det råder en stor kompetensbrist. Det är ett matchningsproblem i megaformat med allvarliga konsekvenser inte bara för sektorn utan för hela samhällsekonomin.

Det finns en rad hinder mot utbildning och vidareutbildning till digitala yrken och de måste helt enkelt bort. Vi på IT&Telekomföretagen ser att en rad åtgärder behövs: Det måste bli lättare för den som är yrkesverksam att söka till högskolan och kunna ta studielån, företagen som investerar i kompetensutveckling måste kunna göra avdrag plus att vi behöver system med "tech-checkar" där alla kan skaffa sig en kompletterande digital utbildning. Och åtgärderna brådskar!"

Om vi tittar på män och kvinnor kan vi snabbt konstatera att det är många fler kvinnor som kan tänka sig att arbeta med IT än vad som faktiskt gör det. Idag är det endast 3% av kvinnorna som arbetar inom IT&Tech, men undersökningen visar att hela 11% av kvinnorna i Sverige kan tänka sig att arbeta inom området. Det är nästan en fyrdubbling. Det betyder att vi kan öka antalet kvinnor inom IT dramatiskt med rätt incitament. Bland männen arbetar 13% idag med IT, jämfört med 23% som kan tänka sig göra det.

Självklart spelar även ålder stor roll för synen på den digitala utvecklingen. Yngre har en högre kunskap inom IT och de är mer benägna att vilja studera inom området. Dessutom kan unga tänka sig att anamma ny teknik i högre grad än andra inom samtliga områden, allt från att ha en egen robotkompis till att låta bilen köra själv. Om man tittar ur ett åldersperspektiv så ser vi att i åldersgrupperna 18–44 år är det 24% som kan tänka sig en karriär inom IT. Mellan 45–59 år sjunker siffran till 15% och till 4% när vi passerar 60+.

Geografi är också en faktor där boende i Stockholm har lättare att se en karriär inom IT medan övre Norrland har lägst intresse med 12%.

 

  Män Kvinnor Totalt
Arbetar med IT idag 13% 3% 8%
Kan tänka sig att arbeta med IT 23% 11% 17%

 

Vill du läsa fler artiklar inom detta området? Läs Sigmas Tomorrow report här.