DANIEL AKENINE - VI MÅSTE KUNNA LITA PÅ ALGORITM-LEVERANTÖRERNA

Sigmas Inspirationsdag med tema IT & cybersäkerhet arrangeras den 21 nov i Stockholm och 22 nov i Göteborg. Daniel Akenine är teknik- och säkerhetschef för Microsoft Sverige och en av våra key note speakers i Stockholm.

Daniel Akenine är teknik- och säkerhetschef för Microsoft Sverige och en av talarna på Sigmas Inspirationsdag i Stockholm (länk) 21 november. Han har arbetat länge med AI och hur det kommer påverka människor och våra framtida arbetsplatser. Han menar att påverkan kommer bli ganska stor. Förra året samlade han reflektioner kring detta från relevanta jurister, arkitekter, sociologer, teknologer, forskare och framtidsanalytiker i boken Människor och AI som du hittar på Google Books.

På Sigmas Inspirationsdag i Stockholm 21 november pratar Daniel bland annat om att om AI blir en större del av vardagen och våra arbetsplatser måste vi kunna lita på algoritmerna bakom. Hur påverkas den tilliten av fake news?

Anmäl dig till här!