KAJA NARUM - SVENSKA FÖRETAG ÄR NAIVA

Sigmas Inspirationsdag med tema IT & cybersäkerhet arrangeras den 22 nov i Göteborg och 21 nov i Stockholm. Kaja Narum är Business Unit Leader för IBM Security Nordics och en av våra key note speakers i Göteborg.

FRA (Försvarets Radioanstalt) säger att antalet cyberattacker mot Sverige ökar. Regeringen gick i september ut med att ett nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas under 2020 där företag ska kunna öva på cyberattacker. Hur förberedda är svenska myndigheter och företag egentligen om de utsätts för en cyberattack?

Kaja Narum är Business Unit Leader för IBM Security Nordics och en av talarna på Sigmas Inspirationsdag i Göteborg 22 november. Hon menar att svenska myndigheter och företag är naiva och inte tillräckligt förberedda. I detta inslag från TV4s Nyhetsmorgon berättar hon mer om cyberattacker och visar hur det går till på en övning där man simulerar en cyberattack.

Hör Kaja prata om att förbereda sin verksamhet på Sigmas Inspirationsdag i Göteborg 22 november.
Anmäl dig till här!