Möjlighet - Gedigen utbildning i agila metoder för komplexa organisationer

Den snabba förändringstakten i dagens arbetsmiljö kräver förberedda organisationer. Lösningen stavas agility och alla organisationer kan dra nytta av att implementera agila arbetsmetoder.

Nu kan du få gedigen utbildning i agila metoder under ledning av den erfarne agila coachen, rådgivaren och handledaren Håkan Jegebo.

På Sigma vet vi skillnaden mellan "en vanlig kurs" och en exceptionell inlärningsupplevelse. Vi vill göra våra kunders övergång från en traditionell inriktning till en agil, mindre smärtsam. Den hemliga ingrediensen är vår lärares kunskap om ”best practice” och beprövade erfarenheter inom området.

Sigma Agile Way of Working har erfarna och dedikerade medarbetare som hjälper och guidar stora, komplexa organisationer att planera, mäta, hantera och följa upp en storskalig agil transformation på ett strukturerat sätt.

Håkan Jegebo är Senior Agile Advisor och Coach på Sigma Agile WoW. Han är en managementkonsult som brinner för olika kulturer och relationer. Håkan är specialiserad på arbetsmetoderna Lean & Agile samtidigt som han har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Han har 25+ års erfarenhet från områden som IT/telecom, automotive, detaljhandel och offshore, i både Europa och Brasilien.

Sigma Agile WoW har nöjet att erbjuda kurser i följande ämnen:

22-24 september - Agile Team Start-Up

Även kallad Scrum, Lean och mycket mer Agil (Agile Master)

Har du någonsin undrat hur man kan öka kundnöjdheten? Hur hanterar man luddiga projekt med oklara mål och krav, projekt som bara fortsätter att växa eller kunder som fortsätter att ändra sig? Hur kan man leverera i tid med bättre tillförlitlighet eller hur säkerställer man att hela organisationen är med på banan? Eller har du helt enkelt undrat vad Scrum, Lean och Agilt handlar om i praktiken? I så fall är detta kursen för dig.

13-15 oktober - Leda SAFe 4.6

Under den här tre dagar långa kursen kommer deltagarna att få den kunskap som krävs för att leda ett Lean-Agile-företag genom att utnyttja Scaled Agile Framework® (SAFe®) och dess underliggande principer härrörande från Lean, systemtänkande, Agil utveckling, produktutvecklingsflöde, och DevOps. Deltagarna kommer att diskutera de fem kompetenser som krävs för att bli en Lean organisation. De kommer också att lära sig och öva färdigheterna för att stödja och genomföra PI-planeringsevenemang och samordna flera Agile Release Trains (ARTs).

Deltagarna kommer att få en förståelse för Lean-Agile-tankesättet, varför det är så effektivt i dagens ”adapt-or-die” marknad och vad det innebär att leda en Lean-Agile-transformation. De kommer också lära sig att bygga och supporta Agila team, program och mycket mer. Kursen är förberedande inför tentamen och certifiering inom SAFe® Agilist (SA).

28-29 november - SAFe Product Owner / Product Manager

Utveckla de färdigheter som krävs för att vägleda leveransen av värde i ett Lean-företag - och lär dig om de aktiviteter, verktyg och tekniker som används för att hantera backlog och program - genom att bli en SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM). Under den här två dagar långa kursen kommer deltagarna att få en fördjupad förståelse av Agile Release Train (ART), hur det skapar mervärde och vad som krävs för att effektivt utföra sin roll.

De kommer också att lära sig att tillämpa Lean-tänkandet för att skriva Epics, dela upp dem i Features och Stories, planera och genomföra iterationer och planera Program Increments. Slutligen lär sig deltagarna om Continous Delivery Pipeline och DevOps-kulturen, hur man effektivt integrerar som Product Owner och Product Manager, och vad som krävs för att ständigt förbättra ART.

2-3 december - SAFe Advanced Scrum Master

Denna två dagar långa kurs förbereds Scrum Masters i deras ledarroll att underlätta för Agile-team, program och verksamhetens framgång vid införande av Scaled Agile Framework (SAFe®). Kursen innefattar facilitering av interaktioner mellan team för att stödja programutförande och ständig förbättring. Den förstärker Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbar teknik och DevOps-metoder; tillämpningen av Kanban för att underlätta värdekedjan; stödja interaktioner med arkitekter, produktledning och andra viktiga intressenter i större program- och affärssammanhang.

Kursen ger dig användbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforska praktiska sätt att hantera Agile- och Scrum-motstånd inom verksamheten.

För mer information, kontakta anneli.svantesson@sigma.se 

Du kan också beställa kursprogrammet, med mer information om nyttan med kurserna. Alla kurser hålls på engelska.