Ny revolutionerande teknik

När det kommer till svenskens förtroende för teknik ligger den på topp. Hela 77% av svenskarna anser att ny teknik leder till ett bättre samhälle medan 17% tror att vi får det sämre på grund av tekniken.

39% av svenskarna vill ha självkörande bilar, 31% kan tänka sig genetisk profilering för att förbättra hälsan och 29% önskar sig helautomatiserade bankrådgivare. Intressant är också att 22% vill ha en AI-betjänt i hemmet.

Att anamma ny teknik skiljer sig dock ganska mycket mellan könen. Män verkar generellt mer positivt inställda till att testa ny teknik. Här följer en sammanställning över svenskarnas attityd till nya tekniska möjligheter.

Teknik Svenskar har Positiv inställning till

  Män Kvinnor Totalt
Självkörande bilar 51% 27% 39%
Hälsoråd baserade på genetisk profilering 34% 28% 31%
Automatiserad bankrådgivare 32% 27% 29%
Robotnanny/betjänt i hemmet 29% 16% 22%
Lägre försäkringspremie i utbyte mot att använda en hälsoapp med beteendekontroll 22% 16% 19%
Polis- och rättsystem baserat på AI 20% 8% 15%
Artificiell intelligens (AI) som psykolog 18% 10% 14%
AI-kompis utvecklad bara för dig 16% 9% 13%
Digitalt utbyte av privat information mot rabatter och förmåner 12% 9% 11%
Politiska beslut som hanteras av artificiell intelligens 13% 6% 10%
AI-robotar med demokratiska rättigheter 7% 2% 5%

 

Vi har även ställt frågor med ett längre tidsperspektiv för att få en uppfattning om hur kommande generationers samhälle kan komma att se ut.

För att få en bild av framtidens efterfrågan så listade vi några spådda tekniska innovationer där de tillfrågade svarat på när de tror att dessa förväntas vara implementerade. Intressant är att många tror och hoppas på att flera av alternativen kan vara implementerade och tillgängliga inom en snar framtid.

Redan om sex år tror svenskarna att hela Sverige ska få sina leveranser inom timmar efter vi klickat hem dem på nätet.

Detta skulle innebära att vi då är i full gång med drönar-leveranser och har löst både logistik och regler kring hur de skulle få gå till. Detta borde tas i beaktning av både handel, politik och rättsväsende.

Om drygt åtta år ska vi ha helt digitala vårdcentraler och om tio år fungerar trådlös uppkoppling utan fördröjning. Redan år 2035 kommer kollektivtrafiken vara helt självkörande, samtidigt är både mathantering och matlagning automatiserad. När det kommer till avancerad teknik som att förstärka kroppen med både hård- och mjukvara tar det längre tid enligt svenskarna som ser det hända först år 2038.

När tror du följande kommer att ske?

  År
Vara ett klick ifrån skräddarsydda köp och frakt på bara några timmar 2026
 Ha helt digitala vårdcentraler, dvs alla journaler och att dokumentation hanteras digitalt 2028
Ha totalt trådlös uppkoppling överallt utan fördröjning eller avbrott 2030
Ha självkörande kollektivtrafik för att optimera trafiken 2035
Ha automatiserad mathantering och matlagning 2035
Ha helt självkörande bilar i alla våra stora svenska städer 2037
Använda hårdvara och mjukvara för att förstärka den mänskliga kroppen 2038
All diagnostisering inom öppenvård sker med hjälp av AI 2040
Att allt manuellt arbete ersätts av maskiner 2051

 

Intresserad av att läsa mer? Läs hela rapporten och andra artiklar i samma ämne här