Sverige har ett stort digitalt självförtroende

Att 17% av svenskarna ser en tänkbar framtid inom yrken relaterade till IT&Tech tyder på att vi har ett stort förtroende för ny teknik och ser möjligheter för ett intressant och givande yrkesval. Undersökningen visar även att mer än halva befolkningen (52%) anser sig ha goda kunskaper inom IT. Ändå fler (56%) tycker att de är bra på att förstå nyttan med olika digitala tjänster och system och halva befolkningen anser sig bra på att förstå de etiska konsekvenserna av tekniska lösningar.

I undersökningen ingick även en konkret kunskapsdel för att se hur det egentligen ligger till med teknikkunskapen. Begrepp som algoritm, Python, Fullstack, kompilering och ELT ingick bland annat som stickprover. Respondenterna fick även skatta sin kunskapsnivå innan de svarade på frågorna.

Vid en närmare granskning av kunskapsnivån så blev det tydligt att det skiljde sig mellan den faktiska nivån jämfört med den självupplevda. Frågorna avslöjade även att män och kvinnor hade samma kunskapsbas – däremot var männens tilltro till den egna kunskapen större jämfört med kvinnornas.

Sammantaget ser vi att det finns ett gott digitalt självförtroende och goda förutsättningar för den omställning och kunskaps- transformation som krävs för att säkra tillväxt och framtidens arbetskraft. Det finns dock fler utmaningar för att ge alla möjlighet. För att lyckas krävs både möjlighet till utbildning – och viljan att sätta sig i skolbänken för att lära om och lära nytt.

Intresserad av att hitta fler artiklar inom detta ämne? Läs vidare här