VÅRENS NÄTVERKSTRÄFFAR MED SSWS

Sigma Smart Women Society (SSWS) arrangeras våren 2019 på inte mindre än sex olika orter. Eventen är öppna för alla och det kostar inget att delta.

Vårens talarlista lockar med många namnkunniga kvinnor. Se hela programmet och läs mer om Sigma Smart Women Society på www.sigmaitc.se/ssws och på LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3920427/

För sju år sedan startades Sigmas kvinnligt nätverk inom IT- och teknikbranschen. Syftet var, och är fortfarande, att stärka kvinnor i en mansdominerad bransch. Idag är nätverket en viktig mötesplats för inspiration och erfarenhetsutbyte med kvinnliga förebilder. Första träffen hölls i Göteborg och lockade närmare 200 deltagare. Sedan dess har nätverket vuxit ordentligt. SSWS finns idag på sex orter och samlar upp emot 1800 kvinnor varje år.

Mer information

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506