FOKUS PÅ MÄNNISKOR I AMF:S DIGITALA ARBETSPLATS

AMF är ett pensionsbolag med cirka 300 medarbetare som förvaltar tillgångar åt fler än 4 miljoner kunder. Sigma är AMFs partner på deras resa mot en digital arbetsplats, och levererar allt från teknisk utrullning av Microsoft 365 till förändringskommunikation och mätning av resultat.

Worklife_AMF_karta2

Utmaning

Efter att ha infört aktivitetsbaserade kontor, var nästa steg för AMF att skapa en modern, digital arbetsplats åt sina anställda. Målet var att hitta smartare sätt att jobba på och att öka samarbetet med hjälp av Microsoft 365, men också att stärka arbetsgivarvarumärket.

För AMF var det tydligt från början att beteendeförändring spelade en viktig roll i förändringsresan. Därför har kommunikation och förändringsledning varit lika viktiga ingredienser som IT och den tekniska implementationen.

Lösning

Sigma levererade en komplett digital arbetsplatslösning till AMF – en lösning som inkluderade både de tekniska och de mänskliga aspekterna av förändringen. Leveransen omfattade till exempel användarstudier, teknisk utrullning av Microsoft 365, informationsarkitektur, dokumenthantering, styrning och kommunikationskoncept och produktion. Dessutom uppgraderade AMF sitt gamla intranät till Sigma Worklifes digitala arbetsplatsnav Core Workplace.

Sigma har levererat allt detta med ett agilt arbetssätt där 3-6 olika experter på teknik, kommunikation och förändringsledning arbetade tillsammans i ett leveransteam.

Resultat

AMF har nu en digital arbetsplats som uppmuntrar till samarbete, kreativitet och agila arbetssätt. Microsoft 365-verktyg implementerades under covid-19 pandemin, men fortfarande släpps nya verktyg steg för steg för att ge människor tid att ställa om till de nya arbetssätten.

All förändringskommunikation samlades under konceptet AMF Go! som gav en fantastisk inramning för inspirerande och enhetlig kommunikation, kopplat till friluftsliv. Tanken med det var att ha ett kommunikationstema som lockar medarbetarna ut på en fiktiv vandring mot ett smart och hållbart arbetssätt. Syftet var helt enkelt att de skulle vilja ge sig ut och prova nya verktyg.

"Med hjälp av Sigma fick vi en komplett leverans och support på vår resa mot en digital arbetsplats genom en och samma partner, vilket var viktigt för oss eftersom teknik och människor är lika värdefulla. Vi ville göra det digitala mer mänskligt, något som Sigma verkligen har hjälpt oss med"

Mia Boghammar, Ansvarig internkommunikation på AMF

Susanne Erkenmark

VILL DU VETA MER?

SUSANNE ERKENMARK
Business Area Manager
Nexer Worklife
susanne.erkenmark@nexergroup.com
+46 73 40 82 927

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se