FULL KONTROLL PÅ LAGER OCH VALUTA

En central installation av Microsoft Dynamics AX som globalt knyter samman lager och verksamhet ger Adcontact full kontroll på lager och valuta.

Utmaning

Adcontact är ett företag som säljer passiva komponenter och kontakteringsmaskiner med fokus inom tre marknadssegment: vitvaror, tung fordonsindustri och elektronik. De arbetar endast med marknadsledande tillverkare över hela världen och är delaktiga i utvecklingen av nya komponenter och produktionslösningar.

Adcontact har lokala kontor i Estland, Finland och Sverige, samt arbetar mycket med valutahantering i och med inköp från tillverkare över hela världen. Med verksamhet i flera olika länder, med olika språk och olika affärssystem är det en utmaning att arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Adcontact hade därför behov av att koppla ihop länderna och centralisera sina lager, samtidigt som de behövde ett system för att effektivisera och automatisera sin valutaklausulshantering inom elektronikindustrin.

Lösning

Lösningen blev en central installation av affärssystemet Microsoft Dynamics AX som globalt knyter samman Adcontacts lager och verksamhet i Estland, Finland och Sverige. Sigma har utvecklat en valutaklausulsmodul som automatiserat valutahanteringen vid inköp och prissättning.

Resultat

Det gemensamma affärssystemet ger Adcontact stärkt kontroll över lager och ekonomi samt ger en säker hantering av valutaklausuler och prissättning. Systemet ger även Adcontact ett gemensamt artikelregister med full hantering av inköp/order mellan de olika systerbolagen.

Adcontact är väldigt nöjd med sin gemensamma affärslösning och med den integrerade valutaklausulshanteringen som underlättar deras artikelflöde betydligt. Sigma och Adcontact har löpande en bra dialog och de känner att de har en affärspartner som lyssnar och aktivt jobbar på förbättringsförslag efter deras behov.

martin-hok

Vill du veta mer om affärssystem?

Martin Hök
Säljare
martin.hok@sigma.se
+46 70 36 93 603