SUPPORT OCH FÖRVALTNING AV MICROSOFT DYNAMICS

Sigma sköter support och förvaltning av Microsoft Dynamics AX 2009 och 2012 för hantering av finans, mätvärdeinsamling och fakturering av energi.

Utmaning

Värmevärden levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler i tio kommuner i Mellansverige. Företaget behövde utveckla sin IT-funktion med kvalitet, leveranstrygghet och effektivitet i centrum.

Lösning

Sigma IT Consulting fick 2011 ett helhetsåtagande omfattande 12 funktionsområden och ansvar för allt systemstöd som Värmevärden behöver för att bedriva sin verksamhet. Dynamics by Sigma sköter support och förvaltning av Microsoft Dynamics AX 2009 och 2012 för hantering av finans, mätvärdeinsamling och fakturering av energi.

Värmevärden använder Dynamics AX 2009 CU8 som en finansfunktion för leverantörsreskontra och anläggningstillgångar. De har ett antal produktionssystem och andra kringsystem integrerade i finanslösningen, till exempel Debatt (faktureringssystem) och Kontek (lönesystem) för både löne- och tidsspårning för automatisk allokering av finansiering mellan dotterbolag.

Just nu drivs ett projekt i vilket delar av datamätningen (läs beslutsfattande system) fångar värdena, skapa fakturor och slutligen fakturerar slutkunden. Dessa funktioner överförs från Debate till Dynamics AX 2012 R2. Det innebär att det kommer att finnas integrationer av Dynamics AX 2012 R2 measurement collection för Dynamics AX 2009 CU8 liggare.

Resultat

Samarbetet har stärkts för varje år och idag har Sigma och Värmevärden en väletablerad relation. Det gör att Sigma-teamet har mycket god inblick i verksamheten och att vi därmed kan vara proaktiva för att tillsammans hitta nya och ännu mer effektiva lösningar.

martin-hok

Vill du veta mer om affärssystem?

Martin Hök
Säljare
martin.hok@sigma.se
+46 70 36 93 603