IT-experter ger systemstöd till Värmevärden

Sedan 2011 har Sigma haft ett helhetsåtagande med ansvar för all IT hos Värmevärden. Åtagandet spänner över hela 12 funktionsområden. Värmevärden levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler i tio kommuner i Mellansverige. På Sigma IT arbetar vi med allt från publik webb till mätvärdes- och kunddebiteringssystem.

En långvarig relation som ger effektiva lösningar.

Utmaning

Värmevärden behövde utveckla sin IT-funktion med kvalitet, leveranstrygghet och effektivitet i centrum.

Lösning

Sedan 2011 har Sigma IT ett helhetsåtagande med ansvar för all Värmevärdens IT. Arbetet omfattar 12 funktionsområden som tillsammans utgör det systemstöd som Värmevärden behöver för att bedriva sin verksamhet, från publik webb till mätvärdes- och kunddebiteringssystem.

Leveransorganisationen är strukturerad som ett dedikerat team, ett Core team, som består av både IT-experter från Sigma och produktägare från Värmevärden.

Resultat

Teamet från Sigma fokuserar på att leverera största möjliga värde och att hela tiden effektivisera leveransen. Modellen medför också kortare beslutsvägar, bättre kommunikation och kvalitet samt en förbättrad time-to-market.

Samarbetet har stärkts för varje år och idag har Sigma och Värmevärden en väletablerad relation. Det gör att Sigma-teamet har mycket god inblick i verksamheten och att vi därmed kan vara proaktiva för att tillsammans hitta nya och ännu mer effektiva lösningar.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om lösningar för energibranschen?

Erik Ågren
erik.agren@sigma.se
+46 730 23 36 06

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se