Code of Conduct – vägledning i vardagen

Varför har vi en Code of Conduct och vad är det? Code of Conduct är en uppförandekod som beskriver hur vi agerar och hur det är att arbeta på Sigma IT, när det gäller företagets policy, lagar och etik. Den är viktig eftersom den definierar Sigma IT för oss men även för våra kunder, leverantörer och partners, och den ger oss vägledning i det dagliga arbetet.  Läs gärna vår Code of Conduct här nedan.