Energi

Vi förstår energibranschens utmaningar och processer och erbjuder både färdiga lösningar och konsulter utifrån era specifika behov. Tjänsterna Churn Advisor och Hedge Advisor är unika. De hjälper er att behålla kunderna längre, genom att genererar en kundrörlighetsprognos med åtgärdshantering, samt skapa beslutsstöd för den finansiella handeln med el, som hjälper er att göra bättre prognoser, bättre prissäkringar och ger bättre kunskap om era volymrisker.

Kundprognostisering

Sigma erbjuder en lösning för att prognostisera churn som vi kallar Churn Advisor. Tjänsten kartlägger kundgruppers beteende och du får en sammanställning på hur olika kundgrupper agerar över tid, vilka som tenderar att stanna kvar och vilka som tenderar att lämna.

Churn Advisor identifierar kunder som ligger i riskzonen att lämna och behandlar denna kundgrupp utifrån förutbestämda regler och aktiviteter. Genom machine learning anpassas de kundgrupper som Churn Advisor tar fram hela tiden utifrån kundens beteendemönster. Tjänsten följer alltid upp utfall mot prognos och lagrar data för att kunna öka precisionen i framtida prognoser.

Churn Advisor identifierar och analyserar även de lojala kunderna, så att du får en insikt i vilka drag dessa kunder har och hur de skiljer sig från kunder som ligger i en riskzon för att lämna dig som leverantör. Över tid hjälper tjänsten dig till insikter om din kundbas och dina kunders beteende och i slutänden en minskning av framtida kundtapp.

Volymprognostisering

Vår tjänst Hedge Advisor gör volymprognoser för energibranschen, för att kunna hantera risker vid handel med el. Tjänsten bygger på enkla data från anläggningar och avtal. Prognoser skapas per automatik från en tillräckligt lång förbrukningsserie, samt externa data som Hedge Advisor själv hämtar in.

Varje månad genereras sju olika prognoser för varje anläggning. Därefter väljer Hedge Advisor den prognos som mest troligt överensstämmer med utfallet. Genom att arbeta med flera prognoser per anläggning kan Hedge Advisor kan ta hänsyn till varje enskild anläggnings unika förutsättningar vad gäller geografiskt läge, storlek och temperaturkänslighet.

Tjänsten har en kvalitetssäkringsdel där du själv bestämmer vilka dataavvikelser som ska rapporteras, och om något ska rapporteras som varningar eller fel. Utifrån detta regelverk genomför Hedge Advisor de åtgärder som krävs för att kunna göra en prognos på varje anläggning. 

Hedge Advisor levereras som en tjänst och har ett användarvänligt gränssnitt, oavsett om du använder dator eller surfplatta.

Sigma Energy

Sigma Energy är en specialistenhet som levererar lösningar till energibranschen. Genom vår unika kompetens och vårt fokus på energibranschen utvecklar vi IT-lösningar tillsammans med våra kunder. Av erfarenhet vet vi att våra lösningar förändrar, optimerar och skapar möjligheter för nya affärer.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Sigma Energy?

Erik Ågren
erik.agren@sigma.se
+46 730 23 36 06

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se