SIGMAS INSPIRATIONSDAG I GÖTEBORG

Sverige är världsledande inom digital transformation. Det ger oändliga möjligheter, men innebär även helt nya hot. Cyberattackerna ökar och angreppssätten blir mer komplexa. Dagens cyberhot kommer dock inte från yttre rymden utan från helt andra håll. Vilka är de största riskerna just nu? Vad kan du göra för att skydda företagets information och kundernas integritet? Det och mycket mer får du veta på inspirationsdagen. Vi är fantastiskt glada att kunna presentera talare som är experter inom flera olika områden när det gäller informationssäkerhet.

Välkommen att under en förmiddag ta del av all den erfarenhet och kunskap våra talare delar med sig av.

När: 22 november 2019, kl 7:30-12:15, därefter lunch på Sigmas kontor på Lindholmen
Var: Lindholmen Science Park, Conference Center, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg
Osa: senast den 19 november

KEYNOTE: Kaja Narum

Business Unit Leader, IBM Security Nordics

FORCE MULTIPLIERS

Även i kriminella kretsar blomstrar innovationen, vilket gör våra liv svårare. För företag kan det innebära tidskrävande insatser och betydande kostnader. Varför sitter vi fortfarande i baksätet medan förbrytarna sitter vid ratten? Dags att dra i handbromsen och ta plats i förarsätet!

Kaja Narum gör skillnad genom sitt säljteam som hon leder med stor entusiasm, engagemang och högt tempo. Under hela sin karriär har hon alltid varit en av bidragsgivarna i cyberrisk- och säkerhetssamhället, där hon varit en stark påverkare i Norden under de senaste tio åren. Kaja har varit Business Unit Leader för IBM Security Nordics sedan januari 2018, en organisation med nära 200 anställda. Hon ansvarar för försäljning av säkerhetslösningar samt tjänster som säkerhetstransformation och leverans av säkerhetstjänster. Kaja är den internationella norskan, som arbetar från Stockholm, gjorde sin dubbla examen vid University of Strathclyde i Glasgow, och University of Guelph i Toronto.

KEYNOTE: Joakim Holt & Joakim Östling

Dataskyddsombud och Säkerhetssamordnare, Västtrafik & Säkerhetssamordnare, Västtrafik

INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ÖKAD TRYGGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Varje år genomförs över 300 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västra götalandsregionen där alla ska känna sig trygga och ha den information som krävs. Hur skyddar vi kundernas integritet samtidigt som vi har ett krav att övervaka och göra trafiken trygg och säker med hjälp av olika tekniska lösningar som exempelvis trygghetskameror. Vi kommer prata om vad som är viktigast att skydda, vilka hot vi ser och vad vi drabbas av i form av attacker och annan extern påverkan.

Joakim Holt har lång erfarenhet av informations- och IT-säkerhetsfrågor i offentlig sektor. Idag är Joakim anställd på Västtrafik med ansvar för informationssäkerhetsarbete och dataskydd.

Joakim Östling har lång erfarenhet från personsäkerhetsarbete inom den privata sektorn, men har de senaste åren arbetat med bl.a. kontinuitetsplanering och ledningssystem. Han arbetar idag även med frågor rörande informations- och cybersäkerhet vilket leder till många insiktsfulla synergier.

Keynote: Madeleine Kempe

Cyber Security Program Manager, Saab Cyber Security Surveillance

CYBERSÄKERHET & GLOBAL MAKTBALANS

Hur påverkas cybersäkerheten av instabilitet i den globala maktbalansen? Hur ska vi kunna möta framtidens behov av cybersäkerhet och bygga säkra plattformar? Madeleine Kempe beskriver omvärlden, hantering av legacy och den gemensamma hotbild som finns.

Madeleine Kempe, har mycket lång erfarenhet av arbete inom IT och cybersäkerhet. De senaste sex åren i olika ledande roller inom Saab Defense & Space.

Breakout session 1

 

BREAKOUT 1A: Astrit Morina

CISO/IT & Informationssäkerhetschef, RISE

BYGGA SÄKERHET FRÅN GRUNDEN

Hur kan du komma igång med systematisk informationssäkerhet i en modern värld med ständiga förändringar? De senaste två åren har vi fått fler lagar och förordningar inom informationssäkerhet än vad vi har fått de senaste 20 åren. Dessutom har angreppen och angreppssätten blivit fler och mer komplexa. Hur ska vi som organisation arbeta med informationssäkerheten? Hur kommer vi igång, vad är rätt och vad är fel? Vilka stödprodukter är bäst och vad ska prioriteras? Astrit kommer b.la. prata om tidigare erfarenheter och några av de tjänster som RISE erbjuder inom Cybersäkerhet. Han kommer även berätta om trender 2019/2020 och ge tips på vad som ska prioriteras i stora som små organisationer gällande standarder och de största riskerna just nu.

Astrit Morina, arbetar strategiskt och operativt med informationssäkerhet på RISE Research Institutes of Sweden. Kommer tidigare från finansbranschen i samma roll (CISO). Astrit är informationssäkerhetsarkitekt och brinner för ämnet. Han har arbetat med IT i 15 år och haft ledande positioner i 8 år. ”Jag är van vid stora och komplexa uppdrag, och föredrar att få bygga säkerhet på mitt sätt från grunden,” säger Astrit.

Breakout 1B: Hans Gartzell & Lynda Woollard

Verksamhetskonsult & GDPR-expert, Sigma IT & Informationssäkerhetspecialist, Secify

AKTUELLT INOM DATASKYDD (GDPR) OCH INTEGRITETSSKYDD

Det finns mycket att tycka till om kring GDPR, bara man aldrig glömmer vem dataskyddsförordningen faktiskt finns till för. Dessutom finns det affärsnytta och stora möjligheter för företag, myndigheter och organisationer att växa, om man vill. På denna breakout ger Hans dig övergripande information om vad som hänt hittills och var vi står i frågan kring GDPR.

In this breakout, Lynda will provide you with an update of the latest guidance from the UK supervisory authority relating to Brexit and how that can potentially impact GDPR compliance of Swedish businesses. Lynda´s presentation will be held in English.

Hans Gartzell, erfaren ledare inom verksamhets- & processutveckling, IT- & Informationssäkerhet och har drivit stora projekt, förstudier, implementeringslösningar, systemstöd, processer mm hos företag och organisationer. Hans pratar ofta om vikten av att säkra företagets informationstillgångar, samt hur man praktisk kan efterleva informationssäkerhet i allmänhet och dataskydd i synnerhet. Hans är Tomorrow Pilot inom GDPR, se en kort film här

Lynda Woollard, is an experienced information security and data protection specialist with expertise in training, compliance, incident response and forensics.  She has spent most of her career within UK government, including the British Diplomatic Service dealing with cyber threats to national security.  She is passionate about information security and also Brexit and the implications it has for all of us.

Breakout 1C: Rose-Mharie Åhlfeldt

Bitr professor i informationsteknologi, Högskolan i Skövde

INFORMATIONSSÄKERHET EN ANGELÄGENHET FÖR HELA SAMHÄLLET

Vi är konstant omgärdade av information. Trots att digitalisering är ett prioriterat politiskt område, finns stora brister i både offentlig och privat sektor när det handlar om att skydda sin information. En av orsakerna är att kunskapsgapet inom området. Det finns ett stort behov att öka kompetens och medvetenhet kring informationssäkerhet i samhället som helhet.

Rose-Mharie Åhlfeldt, undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter. Hennes forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av metoder och verktyg kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker och effektiv informationshantering i hälso- och sjukvården samt integritetsfrågor. Förutom att leda och genomföra forskningsprojekt inom akademin, deltar hon även i det svenska standardiseringsarbetet kring ISO/IEC 27000-familjen via SIS TK318, deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd samt ledamot av Forum för Dataskydd.

Breakout 1D: Magnus Perman

Senior Business Intelligence Advisor, Sigma IT

DEN DATADRIVNA REVOLUTIONEN OCH CYBERSÄKERHETEN

Digitaliseringen ger många nya möjligheter men innebär även nya hot. Data och insikter runt data är en av de högst värderade tillgångarna idag. Magnus kommer berätta hur detta påverkar oss och vad vi behöver tänka på ur säkerhetssynpunkt.

Magnus Perman, civilingenjör och datatekniker med uppdrag inom BI och analytics sedan 2006. Brinner för machine learning och prediktiv analys. Utsedd till Tomorrow Pilot expert inom Data Science med fokus på retail. Se en kort film här.

BREAKOUT SESSION 2

BREAKOUT 2A: Per Hillertz & Stefan Säfdal

M&A Business Relationship Manager, Astra Zeneca & Global Security Incident Manager, Astra Zeneca

INTERNA HOT OCH EXTERNA SAMARBETEN

De interna och externa sfärerna i läkemedelsbranschen växer samman och vi måste utveckla säkerhetstänket och hitta nya arbetssätt för att skapa säkra och effektiva processer. Per och Stefan kommer dela med sig av exempel från läkemedelsindustrin, IT-säkerhet och företagets interna och externa dataflöden samt hur Astra Zeneca hanterar hot och skapar nya säkrare arbetssätt.

Per Hillertz, är kemiingenjör och doktor i molekylärbiologi. Har arbetat på olika företag i läkemedelsbranschen sedan 2006 och med IT sedan 2015.

Stefan Säfdal, har arbetet inom IT sedan 1997 i flera olika roller och på Astra Zeneca sedan 2001, senast som Cyber Security Incident and Response Manager och Cyber Security Analyst.

BREAKOUT 2B: Håkan Adnér

Security Enabling Consultant, SecureLink

DIGITALISERING – ÄR DET EN AFFÄRSMÖJLIGHET ELLER ETT HOT?

Sverige är världsledande inom digitalisering, samtidigt ökar cyberattackerna och är mer sofistikerade än någonsin. Vad behöver vi göra för att bli säkrare? Håkan ger sitt perspektiv på IT-utvecklingen, dagens cyberhot, samt vad andra företag har gjort för att bli säkrare. Han ger även en personlig reflektion hur en tävling från World Surf League kan lära och inspirera oss att arbeta med säkerhet.

Håkan Adnér, har mer än 20 års erfarenhet av informations- och IT-säkerhetsarbete i roller som drift och förvaltningsansvarig, projektledare, säkerhetsanalytiker, rådgivare för flera nordiska storföretag, myndigheter och landsting.

BREAKOUT 2C: Daniel Wilén

Projektledare IT & Processes, Sigma IT

OPTIMERA RESURSERNA INOM CYBERSÄKERHET

Ökade hot inom Cyber Security gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet tvingar fram en högre medvetenhet i IT-projekten. För att få bäst utväxling av sina resurser krävs att man lägger dem på rätt saker, vid rätt tidpunkt och av rätt personer med rätt kompetens.

Daniel Wilén, har arbetat 20 år i IT-branschen, med allt från drift och hosting till programledare för ERP-implementationer. Senaste 11 åren inom Sigma IT med fokus på åtagandeleveranser samt affärsutveckling med teknisk fokus.

Agenda

7:30 – 8:00 Registrering och frukostmacka

8:00 – 8:15 Inledning: Lars Kry, VD Sigma IT

8:15 – 8:55 Keynote: Kaja Narum, IBM

9:00 – 9.40 Keynote: Joakim Holt & Joakim Östling, Västtrafik

9:50 – 10:20 Breakout session 1

10:20 – 10:50 Fika

10:50 – 11:20 Breakout session 2

11:30 – 12:10 Keynote: Madeleine Kempe, SAAB

12:10 – 12:15 Avslutning och tack

12:15 – 13:15 Lunch i Sigmahuset

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Välkommen till en inspirerande och kunskapsspäckad förmiddag kring IT och Cybersäkerhet!

När: 22 november 2019 kl 7:30 – 13:15, inkl frukostmacka och lunch
Var: Lindholmen Science Park, Conference Center, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg

Eventet är kostnadsfritt (no show-avgift 500 kr).

Ibland fotograferar och filmar vi på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kan du meddela detta när du kommer dit. Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Genom att anmäla dig godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.