Sigma Intelligence
– Digital underrättelsebaserad säkerhet

 

I takt med digitaliseringen och en växande exponering på nätet, ökar även behovet av digital säkerhet och personligt skydd. Att lära sig digitalt självförsvar minskar risken att råka ut för social engineering, ID-kapning, phishing eller spoofing. Vill du veta mer om vad det är? Då har vi även kurser kring digitala hot och hur du skyddar dig, ditt företag och din familj.

Vilken information finns om dig eller ditt företag på internet och darknet? Genom vårt unika säkerhetsarbete, stora erfarenhet och kompetens blir vi dina ögon och öron, som bevakar dina intressen. Vi levererar en skräddarsydd trygghetslösning i form av digitalt personskydd.

Executive Protection and Services – Din digitala livvakt

Vill du sätta stopp för hot, trakasserier eller andra nätrelaterade brott som kan drabba dig och familjen? Då finns det mycket vi kan hjälpa till med, vare sig det redan har hänt, pågår just nu, eller för att förhindra att något händer i framtiden.

Efter vi säkrat alla digitala enheter och säkerställt digital monitorering, håller vi även en säkerhetsutbildning för alla i familjen. Finns det barn anpassas informationen givetvis efter deras ålder och digitala erfarenhet. Diskretion och personlig integritet är en självklarhet.

Kontakta oss om du känner behov av en trygg digital livvakt som stoppar hot och tekniska angrepp utifrån, dygnet runt.

Web Exposure – Få grepp om din exponering på nätet

Vet du vad som står om dig på nätet? Finns det felaktig eller känslig information? Bilder du inte själv valt att publicera? Förekommer det diskussioner kring dig eller ditt företag i olika forum?

För varje dag växer internet med rasande fart och det är svårt att få en överblick. För de flesta är det kanske inget stort problem. Men är du till exempel artist, politiker, företagsledare eller sportprofil kan felaktig information få oanade följder. Har det riktats hot mot dig eller din verksamhet? Behöver en polisanmälan göras? Vi finns här för dig och din familj och går igenom alla fynd i detalj och vad som kan göras med dom.

Vi erbjuder en digital genomlysning på både internet och darknet.

Digital Threat Academy – hitta hoten innan det är för sent

I vår digitala säkerhetsutbildning får du träning i flera steg för att öka din egen medvetenhet och stärka den mentala kapaciteten för att kunna hantera en hotfull eller sårbar situation. I utbildningen ingår även information kring andra risker på både Internet och Darknet, ID-kapning, mobbing, bedrägeri, grooming och andra kriminella handlingar.

Du kan välja att anmäla dig till ett öppet webinar eller kontakta oss, så kan vi specialanpassa en utbildning för t ex ledningsgruppen, hela din organisation eller din familj.

Monitoring service – digital informationsinhämtning i realtid

Med vår monitoreringstjänst kan vi i realtid skydda dig, din familj, företag eller annat som du anser vara skyddsvärt. Du får en tidig förvarning avseende oönskat intresse, brottsliga angrepp såsom hot, utpressning, otillåten påverkan och oönskad övervakning.

Tack vare vår unika kompetens, tekniska förmåga och marknadsledande metodik kan vi genom denna tjänst identifiera hot och risker mot dig på nätets alla delar.

VILL DU VETA MER?

PER-RUNE NILSSON
Business Unit Manager
per-rune.nilsson@sigma.se
+46 702 31 61 93

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.