Kunskapstörst efter agilitet och digitalisering

När vinden vänder och ökar i styrka gäller det att snabbt vara med och parera. Precis så är det att arbeta agilt. Team som jobbar i symbios, är beroende av varandra och anpassar sig smidigt till förändringar.

Många företag brottas idag med den snabba förändringstakten när det gäller digitalisering. Att arbeta agilt i team är då en smart lösning som underlättar transformationen.

För att dela med sig av sin och andras kunskap kring digitalisering och agilt arbete kommer Sigma IT Consulting att arrangera en inspirationsdag på detta tema. Inbjudna talare kommer från näringslivet och har redan gjort denna transformation eller befinner sig mitt i den.

Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting, säger så här om temat:
– Den digitala transformationen ger nya möjligheter, men också nya utmaningar med hög förändringstakt. Därför är kunskapstörsten stor inom många företag. Agila team inom mjukvaruutveckling har visar vägen mot effektivare processer och ökad lönsamhet. Nu är det dags för företag och organisationer att ta nästa steg och börja arbeta agilt i hela verksamheten. Fler och fler företag har insett kraften i att ta detta steg för att öka sin konkurrenskraft.

Fakta om Sigmas Inspirationsdag

När: 21 maj, kl 7:30–13:15, inkl frukostmacka och sommarlunch
Var: Lindholmen Science Park, Conference Center, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg

Till eventet: https://www.sigmaitc.se/inspirationsdag_gbg_190521

För mer information
Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506