Maverick skapar ny webb till Svar Life Science

Svar Life Science är ett svenskt bolag med global tillväxt och pågående planer på en ökad expansion även på den amerikanska marknaden. Under de senaste åren har företaget ökat sitt fokus på att leverera produkter och tjänster till läkemedelsindustrin för effektivisering av utvecklingen- och användandet av nya läkemedel. För att bättre spegla företagets inriktning har namnet ändrats från Euro Diagnostica till Svar Life Science och i samband med detta arbete har ett stort varumärkesarbete genomförts där Maverick by Sigma hjälpt till att leverera en helt ny webbplats.

Arbetet har inneburit att ett flertal webbplatser och tekniska lösningar integrerats till en. Svar Life Science har flera erbjudanden för olika marknader och kundsegment. De har därför bland annat haft som önskemål att det ska vara en hög nivå när det gäller webbplatsens användarvänlighet samt att en skandinavisk känsla ska genomsyra formspråket. Maverick by Sigma är plattformsoberoende vilket innebär att kundens behov alltid styr vilken plattform som passar bäst. Svar Life Science har valt Hubspot som Maverick by Sigma är Guldpartner till.

– I utvecklingen av vår nya webbplats har vi fokuserat på att presentera en helhetssyn av vårt nya varumärke för att ge ett tydligt budskap om vem vi är, vad vi står för och hur vi jobbar med innovation och konkurrenskraftiga lösningar för läkemedelsutveckling och klinisk forskning, säger Hilda Ovander, Marketing Communications Manager på Svar Life Science.

– Vår strategi att utveckla produkter och tjänster för läkemedelsutveckling och personalized medicine öppnar möjligheter för oss att nå ut till nya marknader. Vår nya webbplats ingår i den övergripande strategin att bättre nå ut till marknaden och våra kunder och att visa vad Svar kan erbjuda för lösningar, säger Jörgen Dahlström, Chief Business Officer / Chief Commercial Officer på Svar Life Science.

Maverick har certifikat inom bl.a. IMA (Läkemedelsverkets etiska regelverk) samt för att marknadsföra medicinska produkter på Google.

– Digital kommunikation är en extra stor utmaning för bolag som är verksamma inom Life Science, läkemedel och medicinteknik. De regelverk bolagen behöver ta hänsyn till gällande teknik, kommunikation, etik och säkerhet ställer höga krav även på oss som leverantör. Kombinationen av vår långa erfarenhet av marknadsföring inom Life Science & Health och vår gedigna kunskap om digital kommunikation har varit avgörande. Branschen är under förändring. Då behövs trygg och säker kommunikation, inte minst digitalt, säger Tina Rudin Kaikkonen, Business Manager på Maverick by Sigma i Malmö. 

Maverick by Sigma är en av Sveriges högst rankade digitala kommunikationsbyråer med sitt silver i Årets bästa byrå 2018 och nominering även 2019. Maverick består av över 80 anställda i Malmö, Stockholm och Göteborg och är under fortsatt tillväxt. Maverick levererar löpande till ett flertal branscher, bland annat Life Science-bolag.

Om Svar Life Science:

Svar Life Science is a Swedish life science company that invents, develops, and applies the best analytical technologies for drug development and clinical research, and establishes practical platforms for routine diagnosis.

Svar is your partner for researching diagnostic strategies for personalized medicine and developing companion diagnostics based on assays customized for you. Once the assays are established, you can use us for dedicated testing in early discovery, preclinical, and clinical phases. Our special competence areas are autoimmune disease, inflammatory disease, and cancer, with a focus on IBD and RA. For additional information: www.svarlifescience.com

Om Maverick by Sigma:

Maverick är Sigma IT Consultings digitala kommunikationsbyrå och specialister på att lösa kundernas kommunikationsbehov genom digitala strategier och att skapa digitala lösningar med kreativ höjd. Mavericks huvudområden är: Digital Strategy, Change & Learning, Web & Portals och Unified Commerce. www.maverickbysigma.se

För mer information

Tina Rudin Kaikkonen
Business Manager Maverick by Sigma
tina.kaikkonen@sigma.se
+46 739 28 3632

Beatrice Silow
Director Communications and Culture, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506