Maverick växlar upp med nytt designsprint-samarbete

Designsprint går ut på att bilda ett gemensamt kund- och leverantörsteam som på fem dagar vänder ett komplext problem till en färdig, användartestad prototyp. Designsprint går ut på att bilda ett gemensamt kund- och leverantörsteam som på fem dagar vänder ett komplext problem till en färdig, användartestad prototyp.

Sigma IT:s digitala fullservicebyrå Maverick har utmanat traditionella kundrelationer och statiska affärsmodeller ända sedan starten för 10 år sedan. Nu tar byrån ännu ett vägledande steg för den nya tidens arbetssätt tillsammans med designsprint-studion &friends.

På en alltmer snabbrörlig marknad blir nära samarbetsformer och agila arbetssätt, som sparar resurser och kapar time-to-market, ett efterfrågat framgångsrecept. Kommunikationsbranschens klassiska, silobaserade arbetssätt mellan leverantör och kund har spelat ut sin roll och traditionella byråer tvingas till virtuella lappkast i sina arbetsmodeller. Den digitala fullservicebyrån Maverick är en integrerad del av konsultföretaget Sigma IT och arbetar sedan start enligt det flexibla, kundnära arbetssätt som ofta förknippas med IT-branschen. Nu inleder man ett samarbete med designsprint-studion &friends för att ytterligare stärka sin affärsmodell med Googles egen, väl beprövade katalysator i frontlinjen, designsprinten.​

​​​​​​​Henrik Askervi (kopia)

– Det går inte att klamra sig fast vid gamla arbetsprocesser när marknaden genomgår en transformering, konstaterar Henrik Askervi, Business Area Manager på Maverick. Vi har byggt vår byrå på att spela en nära roll i våra kunders affär och det har skapat ett förtroende där vi har kunnat utveckla agila arbetsmodeller för att hitta konkreta lösningar som snabbt skapar reella värden på marknaden, säger Henrik. Det här är en position som vi nu befäster ytterligare och därför känns det extra värdefullt att samarbeta med de dynamiska och erfarna människorna på &friends. 

Designsprinten, som utvecklades av Google, är idag en väl beprövad arbetsmetod för att snabbt och fokuserat tillsammans med kunden gå på djupet i ett problem och nå en lösning. Problemlösningsmetoden, som främst används inom IT- och produktutveckling, fördjupar kundrelationen och kickstartar projekt utan att spendera för mycket pengar eller använda för stora resurser. Metoden bygger på att leverantör och kund tillsammans under fem dagar utgår från ett komplext problem, identifierar och prioriterar utmaningar för att sedan hitta och skapa en användartestad lösning. Facilatorerna, utbildarna och affärsutvecklarna på &friends tar nu tillsammans med Maverick en ledande roll för att introducera och utbilda inom designsprintar och sprida dess mervärden till fler branscher och sammanhang. 

Christer Hedberg

– En riktigt bra genomförd designsprint är fantastiskt kul att arbeta med, berättar Christer Hedberg, grundare av &friends. Det är en svårslagen styrka att bilda ett gemensamt kund- och leverantörsteam som på fem dagar vänder ett komplext problem till en färdig, användartestad prototyp. Så mycket i den kreativa branschen bygger på utdraget ”killgissande” som kostar enormt mycket pengar och ger dålig effekt. Här är designsprintar den raka motsatsen, konstaterar Christer. 

Istället för ändlösa diskussioner rör man sig snabbt framåt med en engagerande och effektiv metod som leder till lösningar som direkt kan flyga vidare och verkligen hjälpa slutkunden. Den euforiska känslan av att se ett problem bli löst på bara några dagar är gemensam hos alla som deltar i en designsprint för första gången, enligt Christer.

– Det känns otroligt spännande att starta ett samarbete med Maverick, som har samma nyfikenhet, ständiga utvecklingsdriv och förändringsvilja som vi har på &friends. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans hjälpa Mavericks kunder att ligga steget före i sina förändringsresor, avslutar Christer Hedberg.

Henrik Askervi ser samarbetet med &friends som en naturlig utveckling för att ytterligare konkretisera fullservicebyråns erbjudande och bygga vidare på sin inarbetade expertis inom agila arbetssätt.

– Designsprintar kommer nu att bli självklara inslag i vår vardag, berättar Henrik. Främst för att de snabbt tar udden av gissningslekar och dyra, tidsödande korrsvängar. Det är också fantastiskt att se vad som händer när man frigör människors tid, energi och kreativa kraft på det här sättet. Jag ser fram emot att växla upp sprintens möjligheter och bonuseffekter tillsammans med våra kunder ännu mer nu när vi får &friends energi, kompetens och styrka ombord, avslutar Henrik Askervi.

Vill du ha mer information om sprint-samarbetet mellan Maverick och &friends?
Kontakta Henrik Askervi på +46 706894299.

Kort om Maverick
Maverick är en digital fullservicebyrå och en del av Sigma IT. Vi brinner för att kombinera digital och teknisk spetskompetens med kreativ kommunikation och skapa förändring med en genomgående wow-känsla inom Branding, Change, Content and Tech. Vi är idag 80 kollegor baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö samt Bangalore i Indien.

Kort om &friends
&friends är en Göteborgsbaserad designsprint-studio som levererar effektiva och engagerande designsprintar och workshops runt om i världen. Med vår breda bakgrund och expertis skapar vi värde och verklig förändring tillsammans med våra kunder. Och vi har jäkligt kul när vi gör det.

 

För mer information
Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506