MICROSOFT POWER PLATFORM SKAPAR EFFEKTFULLA LÖSNINGAR

Sigma Dynamics har fått förmånen att hjälpa ytterligare en verksamhet med sin digitaliseringsresa. Verksamheten verkar inom medieindustrin och vände sig till oss på Sigma Dynamics när de behövde hjälp med effektivisera och automatisera sina processer. Kunden har idag affärssystemet Dynamics AX 2009 och Sigma Dynamics har fått i uppdrag att genomföra en uppgradering till den molnbaserade Dynamics 365-plattformen och använda den senaste tekniken för att ytterligare effektivisera kundens verksamhetsprocesser.

För detta uppdraget ser vi stora möjligheter att använda Microsoft "Power Platform" för att leverera en hög automatiseringsgrad i syfte att minska andelen manuella och tidskrävande arbetsuppgifter och därmed underlätta användarens dagliga arbete. Med Microsofts "Dual Write-integration" som kopplar ihop CRM och ERP kan vi nyttja kundens befintliga Dynamics 365 CRM-system för att erbjuda en kostnadseffektiv och sömlös integration samt minska antalet system som användaren jobbar i.

Det är mycket tack vare Sigmas breda och djupa kompetens inom hela Microsofts affärssystemssvit (Dynamics 365 for Finance & Supply Chain, Customer Engagement & Power Platform) som vi kan leverera dessa typer av lösningar och kan ta ett helhetsansvar i kundernas digitaliseringsresa.