Modern Worklife Report avslöjar motgångar och framgångar i den digitala revolutionen

Modern Worklife Report ger intressanta insikter om digital transformation och vad som kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Under den globala covid-19-pandemin har miljontals arbetstagare dagligen tvingats använda digitala verktyg som för dem är helt nya, vilket påverkat produktiviteten men också skapat nya kommunikationsutmaningar. Den totala effekten av detta återstår att se. Före pandemin genomfördes en studie av Sigma i Storbritannien för att undersöka produktiviteten och tillfredsställelsen hos medarbetare på brittiska företag, med en djupdykning i användarupplevelsen på jobbet. Resultaten presenteras i Modern Worklife Report som ger intressanta insikter om digital transformation och vad som kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Stor förbättringspotential
81% av medarbetarna på medelstora till stora företag i Storbritannien tycker att digitala verktyg gör det dagliga arbetslivet bättre, mer produktivt och effektivare. Men forskningen visar också att det finns utrymme för förbättringar. Brittiska arbetstagare kämpar för att anpassa sig till nya digitala verktyg och förlorar hundratals timmar i produktivitet under processen, enligt rapporten.

Den genomsnittliga medarbetaren tappar 28 minuter varje dag på grund av att de inte använder verktyg eller program effektivt eller på bästa sätt. Det blir nästan två och en halv timmar per vecka. Uppmaningen att arbeta på distans under pandemin har troligen förvärrat problemet. Det finns en stor potential för företag som sätter människan i centrum under sin digitala transformation, istället för att bara fokusera på tekniken.

Susanne Erkenmark, affärsområdeschef på Sigma Worklife i Sverige, kommenterar rapporten:
– Trots att arbetsplatser har revolutionerats av digitala verktyg, som chatt, videokonferenser och applikationer för projekthantering, finns det fortfarande mycket att göra för att de ska bli effektiva hjälpmedel i det moderna arbetslivet.

IT-branschen ligger i toppen av listan över dem som förlorar mest på grund av svåra verktyg. Hotell- och restaurang är också högt placerad eftersom de också kämpar med nya digitala verktyg, som bokningssystem, schemaläggnings- och tidsstyrningssystem, beställning via appar och andra försäljningspunkter.

Susanne fortsätter:
– Mer måste göras, för att bättre utbilda och integrera nya digitala verktyg. Att använda förändringskommunikation är ett bra sätt att få med alla på tåget. Särskilt inom de branscher som drabbats hårdast av tidstappet. Ofta ersätts eller integreras gamla system inte helt och hållet, vilket leder till ytterligare förvirring bland medarbetarna. Det går att införa nya digitala verktyg och därmed minska tiden det tar att utföra vissa administrativa och organisatoriska uppgifter, vilket blir effektivt och i slutändan sparar både tid och pengar.

Om studien:
Modern Worklife Report frågade 500 anställda, på medelstora till stora företag inom en rad sektorer i Storbritannien, om deras nuvarande arbetsprocesser.

Klicka här för att läsa hela rapporten https://www.sigmait.se/modern-worklife-report

För mer information

Susanne Erkenmark
Business Area Manager, Sigma Worklife
susanne.erkenmark@sigma.se
+46 734 08 29 27
www.sigmait.se/worklife

Beatrice Silow
Director Communications and Culture, Sigma IT Group
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 15 06
www.sigmait.se