Ny omgång av Folksam Tech Talent i samarbete med Sigma Young Talent

Sigma Young Talent och Folksam fortsätter samarbeta, i bilden från vänster; Malin Wester, Daniel Gyllensparre, Jacob Karmehag, Jenny Thalin, Johan Rudén och Sofie Lundh.

Tidigare omgångar av Folksam Tech Talent har blivit succé. Därför satsar nu Folksam på en tredje omgång av det nästan årslånga introduktions- och utvecklingsprogrammet. Tech Talent ska trygga tillväxten och säkra kompetensen i bygget av framtidens försäkrings- och sparandebolag.

– Utfallen av våra tidigare Folksam Tech Talent program har varit väldigt lyckosamma. Vi är mycket nöjda med upplägget och deltagarna i programmet har utvecklats mycket under året som gått. De bidrar verkligen till nytänkande och visar vägen i förändringsresan mot att modernisera och digitalisera Folksam, säger Johan Rudén, CIO på Folksam.

Årets program har en tydlig inriktning mot utveckling inom ny teknik och syftar till att framtidssäkra specialistkompetens inom IT. Konceptet med omvänt mentorskap, där deltagarna agerar mentorer åt seniora chefer inom Folksam, har varit mycket uppskattat och kommer att inkluderas i det nya programmet.

– Vi är otroligt stolta och glada för att få förnyat förtroende kring ytterligare en omgång av Folksam Tech Talent. En nyhet som är extra kul är att Malin och Jacob, tidigare deltagare från det allra första programmet, kommer att vara med att driva och bygga denna omgång av Folksam Tech Talent. Med hjälp av dem och deras tidigare erfarenheter kommer vi tillsammans att kunna tillhandahålla ett talangprogram i världsklass, säger Daniel Gyllensparre, Business manager på Sigma Young Talent.

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. De förvaltar 449 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 160 miljarder kronor och en årlig premievolym på över 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Om Sigma Young Talent
Sigma Young Talent fokuserar på talanger i början av sin karriär inom IT och R&D, och erbjuder marknaden juniora konsulter, konsultrekrytering och talangprogram. Sigma Young Talent är en del av Sigma Group som består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar Sigma sitt tekniska kunnande, sin spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har mer än 5000 medarbetare i tolv länder och ägs av Dan Olofsson-familjens holdingbolag Danir AB.

För mer information

Daniel Gyllensparre
Business Manager Sigma Young Talent
daniel.gyllensparre@sigma.se
Telefon: + 46 702 08 27 92

Johan Ward
Business Unit Manager Sigma Young Talent Stockholm
johan.ward@sigma.se
Telefon: + 46 709 55 04 44

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Group
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506