Sätt människan i centrum om du vill lyckas med företagets digitalisering

Susanne Erkenmark, chef för Sigma Worklife, och Lars Kry, VD på Sigma IT Group, har framgångsreceptet för hur du lyckas med digitaliseringen.

Coronapandemin satte blåslampa på digitaliseringen. När vi tvingades jobba hemifrån lärde vi oss digitala verktyg som det hade tagit år att implementera utan krisen. Enligt Sifo-undersökningen Tomorrow Report skulle en helt digitaliserad arbetsplats varit på plats först år 2030… De flesta är eniga om att arbetslivet aldrig kommer bli sig likt igen. Men är turbodigitalisering ett framgångsrecept?

Det ämnet diskuterar Susanne Erkenmark, chef för Sigma Worklife, och Lars Kry, VD på Sigma IT Group, i DI Digital där de ger sin syn på vad företag bör göra för att lyckas med digitaliseringen.

Några aspekter som tas upp är vikten av en genomarbetad strategi och att flytta fokus till medarbetarna i stället för att tekniken står i centrum. Susanne menar att det handlar om att skapa bra samspel mellan människa, plats och teknik.

Läs svaren här, länk till DI Digital.

För mer information

Susanne Erkenmark
Business Area Manager, Sigma Worklife
Susanne.erkenmark@sigma.se
+46 734 08 29 27
www.sigmait.se/worklife

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Group
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 15 06
www.sigmait.se