Sigma IT är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Sigma IT är bland de bästa i Sverige på att leverera ett stort kundvärde, enligt undersökningen gjord av Radar

Sigma IT är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Sigma IT är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2019 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

I slutet av varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 200 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att tilldelas denna utmärkelse. Det är ett starkt bevis på att vi är bland de bästa i Sverige på att leverera ett stort kundvärde. Vi har under flera år utvecklat vår affär för att möta kundernas hela behovsbild med alltifrån experttjänster, teamleveranser, paketerade lösningar, förvaltning och drift, near- och offshorekapacitet, talangprogram och rekryteringstjänster. Det är riktigt glädjande att vår strategi belönas på detta fina sätt, säger Lars Kry, VD Sigma IT.

Hans Werner, VD Radar ger följande analys kring rapporten:

– Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet.

Läs mer om utnämningen och Radars leverantörsgranskning på radareco.se/r/2019/radar-leverantorskvalitet-2019

Läs mer om Sigma IT på www.sigmait.se

Om Sigma

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 4 800 medarbetare i 14 länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Om Radar Ecosystem Specialists

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt. Radar levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som köpare av IT. Radar följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på detaljnivå. Radars insikter, tjänster och event ger kunder möjlighet att styra med fakta om nuläge, planer och prioriteringar, vilket stärker deras förmåga, effektivitet och lönsamhet baserat på lokala förutsättningar.

För ytterligare information kontakta

Kontaktperson Sigma IT:

Lars Kry, VD  Sigma IT
mail: lars.kry@sigma.se
mobil: +46 733 434300

Beatrice Silow. Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT
mail: beatrice.silow@sigma.se
mobil: +46 703 791506

Kontaktperson Radar:

Hans Werner, vd Radar
mail: hans.werner@radareco.se
mobil: +46 735 391551