Sigma IT Consulting accelererar digitaliseringen inom underhåll

Behovet av digitalisering inom industrin är stort. Nu startar Sigma IT Consulting ett Asset Performance Center för att accelerera utvecklingen för kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant inom asset management och underhåll.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för olika anläggningstunga verksamheter att öka sin tillgänglighet och effektivisera underhållet med stora kostnadsbesparingar som följd. 

Sigma IT Consulting startar Asset Performance Center

För att accelerera utvecklingen öppnar Sigma IT Consulting ett nytt kompetenscentrum – Asset Performance Center. 

Syftet är att samla de breda erfarenheter Sigma har från olika kunder, teknologipartners, akademi och branschorganisationer för att skapa konkreta lösningar som snabbt ger resultat för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant.

Med Asset Performance Center samlas breda erfarenheter och kompetenser för att därmed accelerera utvecklingen av konkreta lösningar för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant inom asset management och underhåll.

– Med Asset Performance Center kan vi snabbare utveckla framtidens digitaliserade lösningar inom asset management och underhåll. Ett exempel är att vi tillsammans med IBM och en kund inom fordonsindustrin nu utvecklar ett underhållssystem som är helt mobilt för underhållspersonalen. Ett annat exempel är de olika forskningsprojekt vi medverkar i tillsammans med teknologi­part­ners, akademin och industrin när det gäller att använda AI för att optimera underhållet, att göra rätt åtgärd vid rätt tillfälle helt enkelt, säger Peter Lorenz, affärsområdeschef Asset.

– För våra lösningar inom AI och prediktivt underhåll blev vi även utnämnda till årets partner för mest innovativa lösning av Microsoft förra året. Med Asset Performance Center hjälper vi de kunder som snabbare vill få ut nyttan med den senaste digitala tekniken, avslutar Peter Lorenz.

Mer information

Peter Lorenz
Affärsområdeschef, Asset by Sigma
peter.lorenz@sigma.se
+46 70 309 34 07

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506

www.assetbysigma.se

Asset by Sigma är en specialistenhet inom Sigma IT Consulting som arbetar med digitalisering inom asset management och underhåll i olika anläggningstunga verksamheter som industri, energi, transport och infrastruktur. Asset by Sigma har ca 50 medarbetare i Sverige, Finland och Indien.

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 4400 medarbetare i 14 länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.