C/O TOMORROW

Vi tror på något större än oss själva, vi tror att vi tillsammans kan skapa en bättre morgondag. Den morgondag som vi vill leva i. Att hitta den smartaste lösningen handlar inte bara om affärer. Därför engagerar vi oss i olika områden och tar ett stort socialt ansvar, både nära och långt borta.

Bristen på IT- kompetens riskerar att bli ett hinder för Sveriges utveckling. Därför tar vi vårt ansvar och delar med oss av vår kunskap och visar vilka fantastiska möjligheter som finns för att inspirera fler att vilja bli en del av IT-världen. Vi tror att en del av lösningen för att säkra kompetens är fokus på utbildning, jämställdhet och mångfald och detta ligger till grund för den strategi som vi valt för att bidra till en bättre morgondag för alla i vårt samhälle.

Vi gör det bland annat genom att samarbeta med skolor, arrangera kunskapsevent, nätverksträffar och egna utbildningar. Det är ett steg i rätt riktning för att skapa nya möjligheter för nästa generation unga kodare i Sverige.

Vi är både glada och stolta över vårt CSR-program, som vi kallar c/o Tomorrow!

ELEVER I SYDAFRIKA TROR PÅ FRAMTIDEN

Go for your dreams! Star for Life har en unik metodik för att hjälpa unga att öka sin självkänsla och därmed skapa en bättre framtid. Vi är extra glada över att kunna stötta verksamheten i ”vår” skola Dlilanga High School och vi har också infört ett stipendium för vidare studier inom IT. Som medarbetare har du möjlighet att engagera dig och besöka Star for Life som volontär.

I sann entreprenörsanda startade Christin och Dan Olofsson, Sigmas grundare, projektet Star for Life. Det var redan 2005 och syftet var och är fortfarande att få unga människor i Sydafrika undvika hiv och aids, genom att tro på sig själva och genom utbildning skapa sig en bättre framtid. Projektet genomförs i samarbete med skolor och fler än 250 000 barn och unga har hittills medverkat i programmet. Resultatet är fantastiskt!

www.starforlife.se

Besök "vår" Star for Life-skola

Följ med oss till Dlilanga High School och hör elever och coacher berätta om vad Star for Life och Sigmas stöd innebär för dem.

VI VÄRDESÄTTER MÅNGFALD

I Sverige tar det 7–9 år för en akademiker med utländsk bakgrund att få ett jobb som motsvarar hans eller hennes kompetens. Det tycker vi är alldeles för lång tid. Det vill vi hjälpa till att ändra på. Vi är övertygade om att när människor med olika bakgrund och erfarenheter möts ökar både engagemanget och förståelsen för varandra, och det skapas även nya idéer och affärsmöjligheter. Att vara partner till Mitt Liv är därför ett viktigt steg i vår vision att skapa en bättre morgondag. Vi vill dela med oss av erfarenheter och nätverk, bidra med vår kompetens inom IT, karriärvägar och ledarskap.

Mitt Liv fungerar som en hub och arbetar för att skapa ett mer integrerat samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Som medarbetare har du möjlighet att delta som mentor i mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Det är vårt sätt att bidra till integration och ökad mångfald i näringslivet.

www.mittliv.com

Träd som ger hopp

Träd är fantastiska. De ger skugga, värme och renar luften vi andas. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry och ger dubbel effekt: Minskad fattigdom och minskade klimatförändringar. Istället för att hugga ner naturskogen, kan bönderna odla snabbväxande träd på sina gårdar. Det ger utsatta människor i östra Afrika mat på bordet och möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre.

Vi har valt att bli stödföretag till Vi-skogen och därmed bidra till en hållbar framtid!

https://viskogen.se/

UNGA LÄR SIG KODA

Sigma är huvudsponsor till Kodcentrum, en förening som helt gratis introducerar programmering och digitalt skapande för 9–13-åringar.

Vi stöttar Kodcentrum på flera sätt, bland annat arrangerar vi tillsammans kodningsaktiviteter för barn, och på kontoret på Lindholmen i Göteborg har vi en kodstuga där 20 barn får lära sig mer om programmering och digitalt skapande. På alla arrangemang kan du som medarbetare vara volontär och dela med dig av din kunskap. En mycket uppskattad aktivitet – både för barnen och dig.

www.kodcentrum.se

FLER KVINNOR I IT-BRANSCHEN

Var är kvinnorna? Nu är det dags för förändring! Hela IT-branschen behöver många fler kvinnor. Därför sponsrar vi Pink Programming, en helt fantastisk ideell förening som vill uppmuntra kvinnor att programmera mera!

I en inspirerande miljö får tjejer lära sig koda från början eller bygga vidare på befintliga kunskaper. På programmeringsläger och events lyfter föreningen fram de kvinnliga förebilder som finns idag. Därför är lärare och inspirationstalare alltid kvinnor. Pink Programming vänder sig både till erfarna utvecklare och helt nya kodare. Är du nyfiken att testa?

www.pinkprogramming.se

IGEDAY

IGE betyder Introduce a Girl to Engineering. Det är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor uppmuntras att arrangera aktiviteter för att ge en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik. På Sigma har vi bjudit in unga tjejer till IGEday på flera av våra kontor i landet. Något som är otroligt roligt och givande för alla inblandade. Ytterligare ett led i vår satsning på fler kvinnor till IT-branschen.

www.igeday.com

NÄTVERK FÖR KVINNOR I ARBETSLIVET

Som kvinna i IT-branschen är du ofta i minoritet. Därför startade vi nätverket Sigma Smart Women Society. Inspiration, glädje och kunskap är ledorden med syfte att stärka kvinnor i arbetslivet och även få fler kvinnor intresserade av IT-branschen. Vi gör det genom att bjuda på populära events med mingel och fascinerande föreläsare från Sigma och andra organisationer.

Vill du utvidga ditt nätverk och diskutera intressanta och aktuella frågeställningar? Bra, på Sigma Smart Women Society är det 100% tjejer! Som kvinna i arbetslivet är du välkommen att vara med!

Gå med i vår LinkedIn-grupp så missar du inga event!

KUNSKAPSFORUM FÖR UTVECKLARE

Kunskap är viktigt för oss, och vi delar gärna med oss av vår. Sigma Smart Developers Society är en grupp för alla som jobbar med eller är intresserade av mjukvaruutveckling. Vi är ett nätverk som träffas för att inspireras och utvecklas ihop, lyssna på inspirerande talare och ta del av spännande och aktuella ämnen. Vi vill bidra till att skapa en starkare Community för utvecklare genom att bjuda in till kostnadsfria events då alla som vill är välkomna. Talare, både från Sigma och utifrån, kommer att bjudas in för att föreläsa och dela med sig av sin kunskap.

Gå med i både vår LinkedIn-grupp och Meetup-grupp, så missar du aldrig ett event.

VÄRLDENS STÖRSTA INITIATIV FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Vi är anslutna till FN:s hållbarhetsinitiativ UN Global Compact, som lanserades vid World Economic Forum år 2000. Initiativet har idag ca 10 000 anslutna företag från 159 länder. Som medlem åtar vi oss att stå upp för FN:s tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, och integrera dem i vår företagsstrategi. Vi rapporterar varje år hur vi konkret arbetar med förbättringar inom dessa områden. Läs gärna vår rapport för 2019.

www.unglobalcompact.org

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.