CERTIFIERINGAR SOM GARANT

Vi är mycket stolta över att vara ett certifierat företag enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Det innebär att vi har ett inarbetat integrerat ledningssystem, som säkrar vår leveranskvalitet, vårt miljöarbete och vår informationssäkerhet såväl internt som i våra kunduppdrag. Vi kan erbjuda samarbete för att utveckla kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetsarbetet i företag och organisationer.

KVALITET

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015. Det innebär att vi är ett kvalitetscertifierat företag med ett inarbetat kvalitetsledningssystem som säkrar vår leveranskvalitet och vårt långsiktiga förbättringsarbete.

Engagemanget i våra kunders verksamhet och förmågan att förstå olika behov har bidragit till framgång för både oss och våra kunder. Det visar våra kundundersökningar och även uppföljningar av kunduppdrag. Våra konsulters engagemang i och kunskap om kunden uppskattas och vi har också belönats för detta vid externa utvärderingar under årens lopp.

På Sigma har vi identifierat projektkompetens som en framgångsfaktor för kvalitet oavsett leveransform och vår prioritering av området har medfört att vi deltar i nationell och internationell standardisering inom Projekt, Portfölj och Program. Det är ett långsiktigt arbete inom SIS och ISO. Syftet med standardisering är att underlätta för kommunikation inom och mellan organisationer och projekt.

Vårt ISO-certifikat hittar du här

MILJÖ

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att vi är ett miljöcertifierat företag med ett miljöledningssystem och ett miljöarbete som är anpassade efter vår verksamhet och dess miljöaspekter. All personal genomgår en miljöutbildning för att både stärka miljömedvetenheten och lära mer om miljöaspekter av IT. Vi arbetar för att hjälpa svenskt näringsliv att bli mer effektiva och mindre miljöpåverkande, med IT och verksamhetsstyrning som instrument.

Våra miljömål innefattar att använda den senaste kommunikationstekniken så långt som möjligt, genom att hålla online-möten istället för resurskrävande resor.

Vårt ISO-certifikat hittar du här

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi är certifierade enligt ISO 27001:2014. Det innebär att vårt ledningssystem styr informationssäkerhetsarbetet så att vi säkrar skyddet av både kunders och vår interna information. Det sker med både teknik, säkerhetsrutiner och medvetenhet hos vår personal. All personal genomgår utbildning i informationssäkerhet. IT-säkerhetsaspekter utgör en viktig del i vårt arbete med utveckling, underhåll och support av IT-lösningar, såväl som vid projektlednings- och managementuppdrag.

Vårt ISO-certifikat hittar du här

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.