EXPECT A BETTER TOMORROW

Som en kompass leder oss vår vision om en bättre morgondag till att ständigt hitta nya bättre lösningar. Det spelar ingen roll om det gäller utmaningar för kunder, för medarbetare eller för vårt gemensamma samhälle i Sverige och andra platser i världen. Att använda vårt tekniska kunnande och vår passion för att nå vår vision – det är drivkraften för oss som arbetar på Sigma.

WE LOVE WHAT WE DO AND WE GET IT DONE

Vi har ett gediget tekniskt kunnande och gör skillnad för våra kunder genom stort engagemang. Vi arbetar framåt för att hitta nya lösningar och våra värdeord är ”Passion & Execution ” och det genomsyrar hela verksamheten. Vi känner stort engagemang och kraften i detta blir ännu större tack vare vårt samarbete inom hela Sigmagruppen. Vi kännetecknas av att vi bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld. Kort sagt, vi har passion för det vi gör och vi är handlingskraftiga. Det är därför Sigma gör skillnad.

Code of Conduct – företagets uppförandekod

I vårt företag med många medarbetare i flera länder är det viktigt att alla känner till företagets policy i olika frågor. Därför har vi sammanställt Code of Conduct, en uppförandekod som beskriver hur vi agerar och hur det är att arbeta på Sigma IT, när det gäller företagets policy, lagar och etik.

Likabehandling en självklarhet

Sigma är en arbetsplats där alla ska känna sig trygga. Att alla ska behandlas lika är en självklarhet. Därför säger vi nej till alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Våra värderingar utgår från jämställdhet och vi har nolltolerans mot nedsättande skämt, diskriminerande jargong, mobbning och kränkande agerande eller uttalande på jobbet. Detta gäller för alla, oavsett roll eller position. Tillsammans tar vi ansvar för att vår arbetsplats och alla medarbetare, kunder, partners och leverantörer ska känna sig välkomna hos oss.

Vi har sedan länge en Likabehandlingspolicy där vi även beskriver hur vi arbetar för att förhindra ojämlik behandling och hur vi agerar om det skulle uppstå.

Som komplement till Likabehandlingspolicyn finns en övergripande likabehandlingsplan (jämställdhetsplan) med mätbara mål och konkreta åtgärder, vilken uppdateras årligen. Som stöd för den årliga uppdateringen av likabehandlingsplanen innehåller denna policy, förutom riktlinjer, även ett antal exempel på konkreta åtgärder.

• Checklista som hjälp för att förtydliga våra värderingar.

• Onboarding-material för nya medarbetare.

• Diskutera frågan i ledarskap- och chefsutbildningar.

• Inkluderande kultur när vi utvecklar kommunikation och digitala tjänster i dialog med våra kunder.

• Dialog med partners och leverantörer.

• Forum för en levande och hållbar diskussion mellan medarbetarna.

Sigma IT anser att anställdas villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter inom hela företaget inte ska påverkas av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning/identitet, funktionsvariation eller trosuppfattning.

VÅR VISION – EXPECT A BETTER TOMORROW

Vår viktigaste drivkraft är att skapa en bättre morgondag. Vi vet att det är människor med stora och annorlunda idéer som driver utvecklingen framåt. Det är just detta som motiverar oss inom Sigma, att ge handlingskraft åt visionen och forma morgondagen, för våra kunder, våra medarbetare och vår omvärld.

Så gör vi morgondagen bättre för våra kunder

Vi erbjuder konkurrenskraftiga, innovativa och effektiva IT-lösningar som gör verksamheten bättre, idag och imorgon.

Så gör vi morgondagen bättre för våra medarbetare

Genom att erbjuda en stark gemenskap och vårda en engagerande kultur, kan alla på Sigma utvecklas och göra skillnad – varje dag.

Så gör vi morgondagen bättre för vår omvärld

Vi tar ett stort ansvar, både socialt och för miljön, och skapar hållbara lösningar för vårt gemensamma samhälle.

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se