Sigma Smart Women Society On Air

INSPELAD VERSION AV NÄTVERKSTRÄFFEN DEN 11 NOVEMBER

Hur skapar vi hållbart medarbetarengagemang i det "nya normala"?
Det är frågan våra fantastiska talare kommer att besvara. Vi får inte bara exempel på hur Skanska och ATG kommunicerar med sina medarbetare, vi får även ta del av de utmaningar pandemin skapat.

ANNA WENNER

Anna kommer att berätta om och resonera kring möjligheter och svårigheter i att bemöta och engagera alla kategorier av medarbetare, med vitt skilda förutsättningar i sitt dagliga arbete, genom pandemins utmaningar. Hur hanterar vi frågor och hur kommunicerar vi när tillvaron på jobbet ser väldigt olika ut för medarbetarna?

Anna Wenner är HR-direktör i Skanska Sverige med ansvar för HR, kommunikation och marknad. Anna har haft ett antal olika roller i Skanska, både globalt/koncernövergripande och med fokus på Sverige. Sedan fem år ansvarar Anna för HR i Skanska Sverige, som nu genomgår en omfattande förändring mot mer agil HR och med ökat fokus på medarbetarupplevelsen i dess alla aspekter.

CHARLOTTA HUITFELDT & LOTTA JANSSON

Tillsammans kommer Charlotta och Lotta att visa hur de har skapat engagemang för ATG:s medarbetare under det senaste halvåret. Vi får ta del av både framgångar och motgångar. En spännande resa som ger både inspiration och många bra insikter!

Charlotta Huitfeldt (till vänster) är CSR & Internal Communication Manager på ATG med ansvar att kommunicera kring spelansvar, CSR och hållbarhet samt internkommunikation. Charlotta har även till uppgift att förvalta och utveckla intranätet samt vara ett stöd för HR-sektionens employer brand-kommunikation. Charlotta arbetade tidigare som senior copywriter och är även författare.

Lotta Jansson (till höger) har sedan 2018 den nyinrättade tjänsten Corporate Culture Manager på ATG. Det innebär att hon ansvarar för bolagets gemensamma företagskultur och driver arbetet med bolagets värdegrund internt. Lotta är diplomerad coach och yogalärare.

Sigma Smart Women Society är ett nätverk för kvinnor i arbetslivet

Genom inspiration, glädje och kunskap vill vi stärka kvinnor i arbetslivet och även få fler intresserade av IT-branschen. Vi gör det genom att bjuda på intressanta events med mingel och spännande föreläsare från Sigma och andra organisationer.

Gå med i vår LinkedIn-grupp så missar du inga event!

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se