Near- & Offshore

99,7% av jordens befolkning - och kompetens - bor inte i Sverige. Många gånger har vi tillräckliga resurser på nära håll, men det finns ibland skäl till att säkra tillgången från andra delar av världen. Det kan handla om kostnadseffektivitet, snabb utökning av kapacitet eller åtkomst till mycket nischad kompetens. Sigma har bedrivit egen verksamhet i internationell leverans sedan 2006 och vi har idag egna kontor i Indien, Polen och Ukraina; tre av världens ledande nationer för Near- eller Offshore-leverans inom IT. Vi har stor erfarenhet av att jobba distribuerat och i team med medlemmar från olika länder.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om near- & offshore?