XFT Cross Functional Team

Flera kunder har redan framgångsrikt valt att anlita team med resursansvar där vi säkrar kompetens, arbetsledning och styrning. Vi kallar dem Cross Functional Teams. I ett team kan exempelvis ingå kompetenser som testare och utvecklare, och varje team har även en Scrum Master.

Teamen kan antingen vara placerade i våra egna lokaler eller hos dig som kund. Ett bekvämt sätt att slippa hantera rekrytering, introduktion, personalansvar och även lokalfrågor. XFT är ett smart och effektivt sätt att utöka er innovations- och utvecklingskapacitet och är en av de konsultåtaganden som ökar mest.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om XFT Team?