IT & Information Security

Information är idag en av företagets största tillgångar. Hur skulle ditt företag klara sig utan tillgång till rätt information i rätt tid? Vi vet att många företag och organisationer inte skulle överleva.

Undvik obehagliga överraskningar i IT-projekten

Självklart kan risker och hot variera, både sett till typ och storlek men också beroende på vilken verksamhet det gäller. Men oavsett bransch kan vi minimera och hantera de risker som finns. Genom rätt åtgärder – med bland annat administrativa rutiner och tekniskt skydd, som brandväggar och kryptering – kan vi förhindra information från att läcka ut, förvanskas eller förstöras. Vi kan också säkerställa att informationen är tillgänglig för rätt person, vid rätt tillfälle. Våra erfarna konsulter ser till att det skydd ni får når upp till dagens krav inom informationssäkerhet.

Det här kan vi hjälpa ditt företag med

Tillgänglighet – att informationen alltid är tillgänglig när ni behöver den.
Riktighet – att ni kan lita på att information som ni får är rätt.
Behörighet – att endast behöriga personer får tillgång till konfidentiell information.
Spårbarhet – att ni alltid kan följa hur informationen har skapats, förändrats, utvecklats, hanterats och kommunicerats.

På Sigma ITC tar vi ett helhetsgrepp och skapar lösningar som är anpassade till just ditt företags behov och förutsättningar.

Områden som vi arbetar med

ISO 27000 – ledningssystem för informationssäkerhet för att säkerställa att företaget uppfyller dimensionerna för informationssäkerhet; sekretess, integritet och tillgänglighet
GDPR – Den nya Dataskyddslagen (GDPR) som kommer ersätta PUL i maj 2018

circle-image.jpg

Vill du veta mer om IT & Information security?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03

Lars Hällås
lars.hallas@sigma.se
070-290 10 26