Information Security

Information är idag en av företagets största tillgångar. Hur skulle ditt företag klara sig utan tillgång till rätt information i rätt tid? Vi vet att många företag och organisationer inte skulle överleva.

Undvik obehagliga överraskningar i IT-projekten

Självklart kan risker och hot variera, både sett till typ och storlek, men också beroende på vilken verksamhet det gäller. Men oavsett bransch kan vi minimera och hantera de risker som finns. Genom rätt åtgärder – med bland annat administrativa rutiner och tekniskt skydd, som brandväggar och kryptering – kan vi förhindra information från att läcka ut, förvanskas eller förstöras. Vi kan också säkerställa att informationen är tillgänglig för rätt person, vid rätt tillfälle. Våra erfarna konsulter ser till att det skydd ni får når upp till dagens krav inom informationssäkerhet.

 

Det här kan vi hjälpa ditt företag med

Tillgänglighet – att informationen alltid är tillgänglig när ni behöver den.
Riktighet – att ni kan lita på att information som ni får är rätt.
Behörighet – att endast behöriga personer får tillgång till konfidentiell information.
Spårbarhet – att ni alltid kan följa hur informationen har skapats, förändrats, utvecklats, hanterats och kommunicerats.

På Sigma IT tar vi ett helhetsgrepp och skapar lösningar som är anpassade till just ditt företags behov och förutsättningar.

Information Security-områden vi arbetar med

ISO 27000 – ledningssystem för informationssäkerhet för att säkerställa att företaget uppfyller dimensionerna för informationssäkerhet; sekretess, integritet och tillgänglighet
GDPR – Den nya Dataskyddslagen (GDPR) trädde i krav i maj 2018 och ersatte PUL.

Alla organisationer ska nu följa GDPR och de första insatserna är gjorda. Nu tar det riktiga arbetet vid. Omvärlden, organisationen och IT-systemen förändras ständigt.

Hur arbetar ni med ert dataskydd för personuppgifter? Vi på Sigma IT hjälper våra kunder att effektivt driva och förvalta deras dataskydd för personuppgifter. Våra konsulter kan hjälpa er med att kartlägga nuläge, identifiera åtgärder, och driva implementationsprojekt.

Sigma Beata Ferenc

Vill du veta mer om Information security?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03

Lars Hällås
lars.hallas@sigma.se
070-290 10 26

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se