systemintegration

Med ständigt ökande krav på effektivisering och minskade ledtider blir en organisations integrationslösningar allt viktigare. Genom integration mellan olika system kan manuellt arbete automatiseras vilket leder till både effektiviseringar samt att processer snabbas upp när de kan utföras, i princip, i realtid.

verksamhetens behov styr lösningen

Sigma IT har tack vare vår storlek och många år i branschen en bred och lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av integrationslösningar. Vi hjälper dig med allt från analys av verksamhetens behov, framtagning av design och arkitektur till implementering samt efterföljande förvaltning. Implementeringen kan både vara i mindre skala direkt från applikation till applikation eller som ett helhetskoncept, ofta baserat på integrationsplattformar från stora leverantörer som Microsoft eller IBM.

Jonas-Wollinger-2

Vill du veta mer om systemintegration?