Business Process Management

Mitt i den digitala revolutionen söker företag svar på hur man kan digitalisera sin verksamhet och skapa en organisation som effektivt kan anpassas efter omvärldens snabba förändringstakt. För att lyckas ställs det stora krav på överblick och kontroll på den egna verksamheten, där alla investeringar bidrar till innovation och en träffsäker affärsutveckling. Det är här Sigmas samlade kunskap i processutveckling kommer till sin rätt.

Äkta verksamhetsutveckling

Varför behöver vi ha bra kontroll över våra processer för att kunna lyckas med våra digitaliseringsmål och visioner? Svaret är helt enkelt att hela vår värld är uppbyggd av processer och de speglar tydligt hur effektiva vi är när vi arbetar mot de målsättningar vi har satt.

Processer är själva essensen i det vi gör, hur vi gör det och för vem vi gör det. Avgörande insikter, träffsäkra beslut och riktig kundnytta skapas genom en helhetssyn på förändringen som realiserar verkliga kundbehov.

För oss på Sigma handlar processutveckling alltid om att skapa möjlighet till en ständigt pågående verksamhetsutveckling, anpassad till omvärlden utan att förbise den egna organisationens styrkor och förträfflighet.

Så här ser vi på Business Process Management 

I en omgivning där det ställs krav på en allt snabbare anpassning till förändringar är flexibilitet och snabb reaktionsförmåga en nödvändighet. För att nå framgång krävs det tydlig insikt i hur den egna organisationen fungerar och hur pass effektiv den är på att omstrukturera och uppnå långsiktig kundtillfredsställelse i sina kundrelationer.

Vårt arbetssätt integrerar förändringsledning och verksamhetsutveckling med processer genom att synliggöra kundnytta och effektiviseringar i pedagogiska och enkla modeller. Vi har därför valt att fokusera vårt erbjudande på noggrant utvalda arbetsmetoder där effektiva möten leder till tydliga resultat som möjliggör strategibaserad prioritering och tydligt visar hur alla individer i en organisation bidrar till faktisk kundnytta.

Så här går det till
Därför gillar vi kundorienterad verksamhetsutveckling och arbetssätt som flyttar oss från invanda arbetsformer. Det handlar om att förändra individers mentala kartor och ta fram konkreta bedömningar med eftertanke. Vårt processorienterade arbetssätt inspirerar till aktivt deltagande med sin gruppdynamik, uppmuntrar konsensusbeslut och sanna åtaganden som driver på kontinuerliga förbättringar.

Sigma Beata Ferenc

Vill du veta mer om Processutveckling?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se