Business Process Management

Mitt i den digitala revolutionen så söker företagen svar på hur man kan digitalisera sin verksamhet och skapa en organisation som effektivt kan anpassas efter omvärldens snabba förändringstakt. För att lyckas så ställs det stora krav på överblick och kontroll på den egna verksamheten där alla investeringar bidrar till innovation och en träffsäker affärsutveckling. Det är här Sigmas samlade kunskap i kommer till sin rätt.

Äkta verksamhetsutveckling


Varför behöver vi ha extremt bra kontroll över våra processer för att kunna lyckas med våra digitaliseringsmål och visioner? Svaret är helt enkelt att hela vår värd är uppbyggd av processer och de speglar tydligt hur effektiva vi är när vi arbetar mot de målsättningar vi har satt.

Processer är själva essensen i vad vi gör, hur vi gör det och för vem vi gör det. Avgörande insikter, träffsäkra beslut och riktig kundnytta skapas genom helhetssyn på förändringen som realiserar och förverkligar verkliga kundbehov.

För oss på Sigma handlar processutveckling alltid om skapa möjligheten till en ständigt pågående verksamhetsutveckling, anpassad till omvärlden utan att förbise den egna organisationens styrkor och förträfflighet.

Så här ser vi på Business Process Management    

I en omgivning där det ställs krav på en allt snabbare anpassning till förändringar ställs stora krav på flexibilitet och snabb reaktionsförmåga. För att nå framgång krävs det tydlig insikt i hur den egna organisationen fungerar och hur pass effektiv den är på att omstrukturera och uppnå långsiktig kundtillfredsställelse i sina kundrelationer.

Vårt arbetssätt integrerar förändringsledning och verksamhetsutveckling med processer genom att synliggöra kundnytta och effektiviseringar genom pedagogiska och enkla modeller. Vi har därför valt att fokusera vårt erbjudande på noggrant utvalda arbetsmetoder där effektiva möten leder till tydliga och kommutativa resultat som möjliggör strategibaserad prioritering och som tydligt visar hur alla individer i en organisation bidrar till faktisk kundnytta.

Så här går det till

Därför gillar vi kundorienterad verksamhetsutveckling och arbetssätt som flyttar oss från invanda arbetsformer. Det handlar om att förändra individers mentala kartor, ta fram konkreta bedömningar med eftertanke. Vårt processorienterade arbetssätt inspirerar till aktivt deltagande med sin gruppdynamik, uppmuntrar konsensusbeslut och sanna åtaganden som driver på kontinuerliga förbättringar.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Processutveckling?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03