Data Quality Management

Data Quality Management handlar om att säkerställa den yttersta kvaliteten på data. Tjusiga rapporter säger ingenting om vi inte börjar där. Vi följer ett beprövat koncept från dataanalys till att vi går på djupet med varför kvalitetsbrister föreligger. Därefter coachar vi fram tydliga aktiviteter för att eliminera avvikelserna.

Vår datakvalitetsprocess

Så många företag baserar företagsavgörande beslut på direkt felaktigt underlag. Skälen är många, men många gånger handlar det om korrupt data. Informationen ändras utan kontroll, mänskliga faktorn tillåts ändra utan en tydlig process eller så saknas kvalitetssäkrade system. Vi genomför denna analys genom några tydliga steg genom dataanalys och modellering, identifiering av verksamhetsregler vilka vi sedan stämmer av mot verkligheten. Avvikelserna vi här sedan (garanterat) hittar, identifierar vi grundorsaken till och coachar slutligen fram förslag till hur vi eliminerar dem.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Data Quality Management?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03