IT MANAGEMENT

Vi står mitt i den digitala revolutionen. Företagens IT-organisationer är idag en mycket viktig del av verksamheten, eller rent av kärnan i affären. Eftersom IT är involverat och integrerat i alla delar i en verksamhet finns kravställare och användare inom alla avdelningar. Det gör att kravet på förståelse och samverkan blir större. Hur ser utmaningarna i din verksamhet ut? Vi hjälper gärna till och skapar effektivitet, ordning och reda. Vi säkerställer att verksamhetens önskemål tillgodoses.

modellerna och strukturkapitalet

Som med allt ledarskap handlar det om att förstå målbild, behov och förutsättningar. Bara då går det att styra i rätt riktning och skapa så stort värde som möjligt. Tack vare att vi har jobbat med IT governance under många år har vi modellerna och strukturkapitalet för att kunna ge rätt råd och se behovet av stöd till både företag och andra organisationer.

Här är några av våra tjänster inom IT Management

Business Analysis – där vi arbetar med förändring och att samla in information och krav. Underlagen organiseras och dokumenteras och alla lösningar matchar de identifierade kraven. Verksamhetsanalytikern säkerställer det absolut viktigaste – alla förändringar skall spåras till ett reellt affärsbehov.

IT Governance – omfattar värdeskapande förvaltning av IT, affärsdriven IT-strategi och IT-genomlysning. Det viktiga är att IT är integrerat med övrig företagsstrategi och inte en isolerad företeelse hanterad av IT-avdelningen.

Service Management – där vi bidrar med en samordnad och effektiv styrning av servicetjänster (support och förvaltning), så att tjänsterna levereras på överenskommen tid och till överenskommen kvalitet och kostnad. Vi följer självklart best practice på området.

Förvaltningsledning – där vi leder förvaltningen utifrån en helhetssyn och affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT, allt för att säkerställa en leverans motsvarande verksamhetens behov.

Processutveckling – Alla verksamheter arbetar processtyrt i olika grad och kraven på förändring ökar ständigt. Vi har genom åren införskaffat oss stor erfarenhet av processutveckling; allt från att dokumentera befintliga processer, flöden, rutiner och arbetssätt till utveckling av nya processer eller modernisering av de befintliga.

Service Design – med ett designdrivet angreppssätt skapar vi effektiva tjänster och lösningar som din kund verkligen vill använda och som tillfredsställer faktiska behov.

Risk Management – där vi arbetar med att, på ett systematiskt sätt, inventera, analysera och förebygga olika typer av risker i ett företags verksamhet (fokus på IT). 

Kvalitetsledning och ledningssystem – där vi hjälper organisationer att ta fram och utveckla effektiva ledningssystem som stöd för hela verksamheten.

Requirement management – omfattar arbete med insamling av information och krav. Underlagen organiseras och dokumenteras, och man ser till att kraven kan spåras till ett affärsbehov, samt att alla lösningar matchar de identifierade kraven.

Lars_Hällås_SV

Vill du veta mer om IT Management?

Lars Hällås
lars.hallas@sigma.se
070-290 10 26

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se