Quality & Compliance

Inom området Quality and Compliance hjälper vi företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och branschmässigt kravställda processer. Dessa processer kan återfinnas antingen i lagtext eller i olika standarder. På Sigma arbetar vi cross-funktionellt där vi hanterar frågor inom en verksamhets alla olika processer såsom produktion, produktutveckling, forskning, testning och inköp. Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom bland annat Life Science.

kompetens och erfarenhet

Med passion delar våra kvalitetskonsulter med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kunder och kollegor. De hjälper och stöttar varandra i respektive uppdrag så att kunderna alltid får en indirekt tillgång till fler än en konsults kompetens och erfarenhet. På Sigma tar vi alltid ett stort ansvar för att göra vårt yttersta att leverera bästa möjliga lösning. Behövs det så har vi en hel organisation som stöttar med den kompetens och vägledning som krävs.

Våra tjänster delar vi in i 4 olika kategorier

Quality & Compliance Strategy services
- Planera och skapa ”QMS” strukturer baserade på regulatoriska krav från exempelvis FDA, EMA, eller standarder som exempelvis ISO 9000, 13485 och 14000. - Skapa modeller och övergripande strukturer

Quality & Compliance Implementation services
- Implementering av kvalitet och ledningssystem, modeller och/eller strategier.

Quality & Compliance Performance services
- Validering och kvalificering
- Utföra arbete i enlighet med regleringar och kvalitetssystem.

Quality & Compliance Control services
- Utvärdera, optimera, verifiera, auditera och förbättra modeller och strategier.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om QUALITY & COMPLIANCE?

Ola Ejnarsson
ola.ejnarsson@sigma.se
072 214 99 99