Requirement Management

Kravsättningsarbete omfattar arbete med insamling av information och krav. Underlagen organiseras och dokumenteras och man ser till att kraven kan spåras till ett affärsbehov, samt att alla lösningar matchar de identifierade kraven.

Effektiv kravsättning

Hela kravmängden organiseras på ett effektivt sätt med en medveten strategi att minska komplexiteten och göra det lättare att hitta vad man behöver. Vi använder kravattribut, prioriterar krav och spårar mellan olika krav på olika nivåer. Vi vill hantera och strukturera den naturliga evolutionen av behov, önskemål och idéer, utan att ta död på den för produkten livsviktiga innovativa återkopplingen och intressenters förändringsbenägenhet.

 

Våra vanligaste uppdrag inom kravsättning omfattar:

 - Mjukvaruutveckling
 - Mjukvaruförändring (anpassning)
 - Upphandling av IT-system
 - Verksamhetsförändringar etc.
 - Transition

Kompetenser: IREB

Sigma Beata Ferenc

Vill du veta mer om Requirement Management?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03