Lösningar

Vi har lång erfarenhet inom många specialistområden och levererar färdiga lösningar eller anpassade IT-tjänster; från appar till e-handelslösningar och mycket däremellan.

KOPPLA IHOP MEDARBETARNA

Ett bra intranät kopplar ihop medarbetare på olika avdelningar eller i olika världsdelar. Information når alla samtidigt och samarbetsytor minskar behovet av att skicka runt dokument i olika versioner.

Dags att ta nästa steg mot en effektiv digital arbetsplats?

SMARTARE UNDERHÅLL

Öka tillgängligheten i en anläggning och reducera kostnaden för underhåll, utan att försämra driftsäkerheten. Låter det för bra för att vara sant? Vi berättar gärna hur underhållet kan göras smartare genom att använda avancerad teknik och sensorer.

Sverige ska bli bäst på e-hälsa

Regeringens vision är att Sverige ska vara ledande inom e-hälsa år 2025. På Sigma ligger vi framkant och arbetar sedan flera år med intressanta digitala vårdlösningar.

Värmevärden

Läs om Sigmas helhetsåtagande med ansvar för all Värmevärdens IT, från publik webb till mätvärdes- och kunddebiteringssystem. En långvarig relation som ger effektiva lösningar.

Folksam

Ett intranät som möter medarbetarens behov av information och underlättar arbetet när tempot är högt och kundkontakterna många. Det var utgångspunkterna när Bool by Sigma skapade Folksams intranät med hjälp av plattformen Core, baserad på SharePoint.

Envac

För över 50 år sedan skapade Envac ett unikt system för hantering av sopor genom vakuumteknik. På Sigma är vi stolta över att leverera IT för övervakning av de hypermoderna sopsugssystem som idag erövrat stora delar av världen.