Dokument- & ärendehantering

Den mängd information organisationer och företag måste hantera växer ständigt. Det kan vara allt från viktig kundinformation till olika direktiv och lagar som reglerar hantering av information och som måste följas.

Dokumenthanteringssystem måste svara upp mot detta, och dessutom kunna hantera alla de olika typer av dokument, brev, med mera som figurerar i en organisations verksamhet. För att handläggning och arbete ska kunna fungera effektivt bör ett dokumenthanteringssystem därför ha versionshantering, säker lagring, sökfunktioner, behörighetsstyrda säkerhetsfunktioner och rutiner för godkännande och signering.

skapa ordning

Ärendehanteringssystem stödjer administrationen av ärenden i en organisation, exempelvis avtalsärenden, avvikelseärenden, helpdesk och underhållshantering. Ärendehantering och dokumenthantering räknas in under Enterprise Content Management (ECM); olika produkter, tekniker och system som hjälper organisationer och företag att skapa ordning i hela sin informationshantering, från inkommande till arkivering.

På Sigma har vi lång erfarenhet av dokument- & ärendehantering. Vi arbetar med två ECM-system från Formpipe; Platina och W3D3, som säkerställer effektiv dokumenthantering, ärendehantering, diarieföring och e-arkivering.

Content by Sigma

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

Andreas Hjalmarsson

Vill du veta mer om ärendehantering?

Andreas Hjalmarsson
andreas.hjalmarsson@sigma.se
+46 733 72 37 57

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se