E-Hälsa

Hälso- och sjukvården kommer påverkas stort av digitaliseringen och genomgå stora förändringar under de närmaste 20 åren. Intelligenta system skapar helt nya förutsättningar och möjligheter att förbättra hälso- och sjukvården, samtidigt som patientsäkerhet, digital hållbarhet och effektivitet ökar och vi får ett bättre resursutnyttjande.

morgondagens ökande vårdbehov

Intelligenta system och lösningar ger stora möjligheter att transformera vårdkedjan, vilket i sin tur skapar värde på alla nivåer för patienterna, deras anhöriga, vårdpersonal och för samhället i stort. Detta gör det möjligt att uppnå en hållbar kostnadsutveckling med förbättrad kvalitet för hälso- och sjukvården. Genom en systematisk tillämpning och implementering av intelligenta system kan bruttoenhetskostnaden minskas. Detta kommer att ligga till grund för att möta morgondagens ökande vårdbehov med dagens resursnivåer. Digitaliseringen går så fort just nu, att redan inom tre år kan det finnas nya revolutionerande lösningar vi inte kan föreställa oss i dag. Digitalisering av hälso- och sjukvården är också viktig för att Sverige fortsatt skall kunna säkra en ledande forskningsposition inom Life Science.

Slutligen erbjuder en framtidssäkrad vårdmiljö en solid bas för ett helt nytt ekosystem av innovatörer och entreprenörer inom eHälsa, som i förlängningen kommer kunna öppna upp ny tillväxt och exportmöjligheter för vårt näringsliv till andra länder världen över.

E-Health by Sigma

Morgondagens hälso- och sjukvård är här och vi på eHealth by Sigma arbetar med att utveckla den. Vården är ett område som kommer genomgå stora förändringar tack vare digitaliseringens stora möjligheter. eHealth by Sigma hjälper er komma igång och komma vidare med eHälsa, ta fram strategier och utveckla digitaliserade lösningar för bättre resursutnyttjande och vårdkvalitet.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om e-hälsa?

David Österlindh
david.osterlindh@sigma.se
+46 733 51 48 24