Intranät

Intranätet blir än viktigare på dagens arbetsplats, då anställda jobbar från olika geografiska platser och loggar in från olika enheter. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer, samarbeta, läsa mail, uppdatera sin kalender etc. är uppgifter som behöver gå lätt och smidigt.

Samarbete och gemenskap

Intranät som skapar bättre kommunikationsflöden och samarbetsmöjligheter i organisationen. Vi utvecklar intranät utifrån mångårig erfarenhet och modern teknik men med unika lösningar anpassade för era speciella behov och organisationsstruktur. Den digitala arbetsplatsen ska vara en effektiv plattform för kommunikation och interaktion men också ett verktyg som förenklar ert dagliga arbete. Var än i världen ni jobbar.

Vi levererar intranät baserade på SharePoint och Office 365.

Bool by Sigma

Bool by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som är helt specialiserat på design och konstruktion av SharePoint-portaler. Sedan starten har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vår mission är att med SharePoint göra våra kunders vardag enklare.

A9354DC3-5765-43BA-A06E-F3D599C9549B

Vill du veta mer om intranät?

Susanne Erkenmark
susanne.erkenmark@sigma.se
+46734082927

www.bool.se