LEDNINGSSYSTEM

Rullar verksamheten på i gamla hjulspår? Har ni infört nya system? Hamnar uppgifter mellan stolarna? Finns det möjlighet att effektivisera? Genom denna typ av frågor kan du snabbt känna av om det är dags att ta ett helhetsgrepp på företagets processer. Business Process Management (BPM) är en samling metoder, verktyg och teknologier för att utforma, etablera, analysera och följa upp operationella affärsprocesser.

Effektivare ledning och styrning

På Sigma IT Consulting har vi stor erfarenhet av att se till företagets alla delar – som strategi, organisation och IT-system, men även företagskultur och medarbetarnas roller. Vi arbetar fram en holistisk verksamhetssyn på dina processer, visar hur de kan få verksamheten att fungera tvärfunktionellt och sedan ser vi till att du arbetar direkt i dem. När alla drar åt samma håll är det lättare att nå målet! Genom att visualisera företagets processer i ett ledningssystem, och att sedan automatisera de mest affärs- & tidskritiska processerna får man ett kraftfullt och levande verktyg som möjliggör en effektivare ledning och styrning.

Processer och ledningssystem som ständigt utvecklas och förbättras, kräver ett ramverk i form av en processorganisation. Vi hjälper till att skapa organisationen för verksamhetens processer samt säkerställer att rätt kunskaper i form av verktyg och arbetssätt finns tillgängligt. Med processägare och andra roller som har till uppgift att arbeta med processutveckling, skapas en kraftfull arena för förbättringsarbete. Genom att definiera processmål, mäta och följa upp läggs grunden till fortsatt verksamhetsutveckling.

En genomtänkt strategi för processarbete samt effektiva, dokumenterade och accepterade processer är utmärkande för framgångsrika organisationer. Genom att kartlägga interna arbetssätt, beskriva roller, ansvar samt identifiera gränssnitt mellan funktionerna skapas samsyn kring hur verksamheten ska bedrivas. Ledningssystemet är också ett utmärkt utbildningsmaterial för nyanställda och ett stöd i det dagliga arbetet.

Beata-svartvit

Vill du veta mer om ledningssystem?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se