EXPERTER PÅ MASTER DATA MANAGEMENT

Master Data Management (MDM) innebär bland annat att ha en strategi för att digitalt hantera din produktinformation, kundinformation, information om leverantörer, persondata eller annan information som är affärskritisk för ditt företag. Ibland benämns detta som multidomän MDM.

HANTERA ALL MASTERDATA PÅ ETT STÄLLE

MDM handlar om att ha en Single Source of Truth, det vill säga att masterdata finns och hanteras på ett enda ställe och fungerar som källa för alla andra system och utgående kanaler. Att centralisera din data ger dig kontroll och skapar en plattform som du kan organisera, berika och synkronisera över systemlandskapet. Den strategiska hanteringen av masterdata ökar datakvaliteten och eliminerar kostsam ineffektivitet orsakad av datasilos. Det handlar om att koppla information, personer och processer från en central källa på ett sätt som driver din verksamhet framåt och ökar din omsättning.

HANTERA PRODUKTINFORMATION MED PMDM/PIM

Har man verksamhetskritisk data i produktdomänen så brukar man prata om Product MDM eller PIM, men många organisationer vill kunna jobba med masterdata även i andra eller i multipla domäner. Då behövs en skalbar plattform och en mer flexibel datamodell. Vi är partners med Stibo Systems som erbjuder en världsledande MDM plattform för endast Product MDM eller för flera masterdata-domäner. Stibo Systems levererar helhetslösningar och system som är skräddarsydda för specifika branscher, tex Retail. Läs mer om hur vi jobbar med PIM och MDM i Stibo STEP Systems här.

LEDANDE PARTNER – FRÅN STRATEGI TILL IMPLEMENTERING

Vi har lång erfarenhet av MDM och kan hjälpa er att sätta upp en framgångsrik datastrategi och implementera och hantera system som hjälper er att nå era affärsmål och inte bara löser era IT-problem. Vi anser att bra Master Data Management kommer ur en kombination av teknik, system och processer.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för att tillsammans hitta den bästa lösningen utifrån varje kunds unika situation.

UPPSKATTA ER MOGNADSNIVÅ INOM MDM

Vi har utvecklat ett enkelt och effektivt verktyg för en nulägesanalys av din organisations mognadsnivå inom MDM som vi kallar MDM Maturity Assessment. Det bygger på en webbaserad enkät och resultatet kan snabbt ge er en uppfattning om din eller er organisations styrkor och svagheter när det gäller masterdata och en visualisering av nuläget.

Fredrik Larsson

Vill du veta mer om MDM?

Fredrik Larsson
fredrik.larsson@sigma.se
+46 733 20 73 13