Undvik oväntade driftstopp

Oväntade driftstopp i en anläggning är något alla vill undvika. Framtidens underhåll handlar därför om att arbeta aktivt med Asset Management utifrån ISO 55000 för att maximera värdet av din anläggning. Då kan du se till att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter, få bättre verktyg för ledning och styrning och effektivisera i alla led. Låter det för bra för att vara sant?

mer än 20 års erfarenhet

På Sigma IT har vi framför allt arbetat med att:

- Öka resursutnyttjandet i anläggningen genom bättre planering och beredning.
- Öka tillgängligheten i anläggningen genom bättre planerat och tillståndsbaserat förebyggande underhåll.
- Minska kapitalbindningen i reservdelar genom bättre styrning och enklare uppföljning av verksamheten genom nyckeltal, rapporter och analysverktyg.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med underhåll i anläggningstung industri. Vi är Nordens största oberoende specialist inom underhållssystem och levererar framtidens systemlösningar för Asset Management och underhåll genom vår kombination av specialistkunnande och ledande programvaror! Vi arbetar framför allt med IBM Maximo och API Pro.

Sigma Asset Management

Sigma Asset Management är en specialistenhet inom Sigma som levererar systemlösningar inom Asset Management och underhåll. Vårt mål är att ge anläggningstunga verksamheter en maximal och hållbar avkastning på sina anläggningstillgångar. Det åstadkommer vi genom att öka tillgängligheten, effektivisera underhållsarbetet och eliminera risker.

Hans Hellström Sigma Asset

Vill du veta mer om underhållssystem?

Hans Hellström
hans.hellstrom@sigma.se
070-105 32 25

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se