AppIoT by Ericsson

AppIoT by Ericsson är en plattform med funktionalitet att hantera enheter och data inom Internet of Things. Det är en öppen plattform och utvecklare kan fritt välja ramverk för att utveckla applikationer med data som presenteras av plattformen.

IOT BY SIGMA

IoT by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som leverar lösningar för analysering av realtidsdata från smarta enheter och sensorer. Vi vill med information som våra kunder inte visste att de kunde utnyttja, hjälpa de att minska sina kostnader, effektiviserar och hitta nya affärsmöjligheter. 

Vi utvecklar lösningar för Internet of Things baserade på AppIoT by Ericsson. 

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Appiot by Ericsson?

David Österlindh
david.osterlindh@sigma.se
+46 733 51 48 24