Formpipe Long-Term Archive

Formpipe Long-Term Archive är en plattform för att bevara digital information under lång tid. I takt med att viktig information flyttas från papper till digital form blir de externa direktiven och lagarna allt mer detaljerade.

Content by Sigma

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

Vi utvecklar lösningar för E-arkiv baserat på Formpipe Long-term Archive.

Andreas Hjalmarsson

Vill du veta mer om Formpipe Long-Term Archive?

Andreas Hjalmarsson
andreas.hjalmarsson@sigma.se
+46 733 72 37 57

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se