Formpipe Long-Term Archive

Formpipe Long-Term Archive är en plattform för att bevara digital information under lång tid. I takt med att viktig information flyttas från papper till digital form blir de externa direktiven och lagarna allt mer detaljerade.

Content by Sigma

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

Vi utvecklar lösningar för E-arkiv baserat på Formpipe Long-term Archive.

Andreas Hjalmarsson

Vill du veta mer om Formpipe Long-Term Archive?

Andreas Hjalmarsson
andreas.hjalmarsson@sigma.se
+46 733 72 37 57