Formpipe Platina

Formpipe Platina är en webbaserad ECM-produkt (Enterprise Content Management) för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Användare av produkten kommer från såväl privat som offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central betydelse. Platina är validerad enligt FDA (US Food and Drug Administration) och i enlighet med rådande ISO-standarder.

CONTENT BY SIGMA

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete. 

Vi utvecklar ärende- och dokumenthantering baserat på Formpipe Platina. 

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Formpipe Platina?

Michael Reinhardt 
michael.reinhardt@sigma.se
+46 76 050 99 40