Formpipe W3D3

W3D3 är en stabil och kraftfull ECM-produkt (Enterprise Content Management) för informationshantering och effektiva e-tjänster. Med W3D3 skapas ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar.

Content by Sigma

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

Vi utvecklar ärende- och dokumenthantering baserat på Formpipe W3D3. 

circle-image.jpg

vill du veta mer om Formpipe w3d3?

Michael Reinhardt 
michael.reinhardt@sigma.se
+46 76 050 99 40