IBM Maximo

IBM Maximo är en plattform för hantering av fysiska tillgångar inom industrin. IBM Maximo Enterprise Asset Management är ett modulbaserat system som ger dig en omfattande överblick av ditt företags verksamhet – produktion, anläggningar, transport och IT. Du får en helhetsbild över hur tillgångarna används och ett underlag för att kunna styra resurserna i rätt riktigt.

Vi anpassar och utvecklar lösningar för underhållssystem och prediktivt underhåll baserat på IBM Maximo.

Sigma Asset Management

Sigma Asset Management är en specialistenhet inom Sigma som levererar systemlösningar inom Asset Management och underhåll. Vårt mål är att ge anläggningstunga verksamheter en maximal och hållbar avkastning på sina anläggningstillgångar. Det åstadkommer vi genom att öka tillgängligheten, effektivisera underhållsarbetet och eliminera risker.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om IBM Maximo?

Hans Hellström
hans.hellstrom@sigma.se
+4670-105 32 25